Psykologmottagningen ger KBT via internet

Tor 31 okt 2019 11:31

Internetförmedlad psykologisk behandling ökar tillgängligheten till psykosocialt stöd. I Jämtlands län erbjuds dock denna möjlighet endast vid ett begränsat antal hälsocentraler. Därför erbjuder nu Mittuniversitetets psykologmottagning kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet.

Man vid laptop
Den internetförmedlade behandlingen kan erbjudas till ett 60-tal patienter varje år. Foto. Dean Drobot, Mostphotos.

− Den psykiska ohälsan i Sverige är hög vilket gör tillgängligheten till psykosocialt stöd till en väldigt viktig fråga, inte minst i glesbygd och glest befolkade regioner som Jämtland och Härjedalen. Vår mottagning blir ett tillskott till behandlingsutbudet och kan bidra till att minska trycket något i övriga delar av vårdkedjan, säger Anna Leiler, ansvarig för psykologmottagningen på Mittuniversitetet.

Psykosociala team finns på alla hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen och KBT via internet har tidigare erbjudits via Krokom, Brunflo och Svenstavik. Från och med nu kan alla i länet även ta del av det via Mittuniversitetets psykologmottagning. Mottagningen ger internetförmedlad behandling till klienter inom tre olika problemområden; ångestproblem (t ex social ångest, panikattacker eller svårhanterlig oro), mild till måttlig depression/nedstämdhet samt sömnproblem.

− Den psykologiska behandlingen ges av psykologstudenter i slutfasen av sin utbildning. De står under handledning av legitimerade psykoterapeuter och mottagningens verksamhetschef är legitimerad psykolog, säger Andreas Karlsson, lärare på psykologprogrammet.

Den internetförmedlade behandlingen kan erbjudas till ett 60-tal patienter varje år vilka fördelas på 32 studenter. Internetbehandling gör det möjligt att repetera behandlingens olika delar, att gå tillbaka och titta på videofilmer, lyssna på ljudfiler, läsa texter eller instruktioner för hemuppgifter vid ett eller flera tillfällen. Parallellt har klienten kontakt med en psykologkandidat som också kan kontaktas via en meddelandefunktion.

− Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi skiljer sig från de tjänster som tillhandahålls av nätläkartjänster eftersom det handlar om evidensbaserade, väl beforskade, metoder som klienten arbetar med över en period av flera veckor, säger Anna Leiler.

Mittuniversitetets psykologmottagning följer de lagar som reglerar vård under Hälso- och Sjukvårdslagen.

Mer info: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/pso/psykologmottagning/

Kontaktpersoner:
Anna Leiler, ansvarig för psykologmottagningen på Mittuniversitetet, 010-142 85 78, Anna.Leiler@miun.se
Andreas Karlsson, lärare på psykologprogrammet, Andreas.Karlsson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-10-31