Ny forskarskola stärker lärarutbildningarna

Fre 15 nov 2019 10:44

Mittuniversitetet har tillsammans med åtta andra svenska lärosäten tilldelats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Pengarna ska gå till att utveckla en ny forskarskola för att stärka lärares förmåga att använda digital teknik i undervisningen.

– Det är både utmanande och mycket viktigt utifrån den samhälleliga utvecklingen, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Lärarutbildningen har en strategisk betydelse för lärarstudenter men också för gymnasieskolans, grundskolans och förskolans digitalisering.

– Vi har höga ambitioner inom området digitalisering i lärarutbildningarna vid Mittuniversitetet, men vi har alltid en potential att bli bättre, säger Jimmy Jaldemark.

Det handlar i mångt och mycket om att skapa än bättre förutsättningar för teknikstött lärande vid Mittuniversitetet och i regionen. En doktorand kommer att placeras vid Mittuniversitetet, med ambitionen att anta ytterligare minst en till. Sedan tidigare är Mittuniversitetet med som grundare av forskarskolan GRADE, där finns redan fyra av universitetets forskarstudenter anslutna. Den beviljade satsningen blir en andra kull i den nationella satsningen.

– En stor fördel med forskarskolan är att den ger universitetets forskning inom digitalisering och lärande tillgång till ett mycket starkt nationellt och internationellt nätverk, säger Jimmy Jaldemark.

Digitalisering genom UPGRADE

Forskarskolan heter UPGRADE och är ett nationellt samarbete mellan Mittuniversitetet, Göteborgs Universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, Kungliga Tekniska Högskolan, Linneuniversitetet samt Umeå Universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet.

Forskarskolan UPGRADE kommer att anta minst nio doktorander de närmaste åren. Vid Mittuniversitetet kommer forskarskolan UPGRADE att kopplas till forskningsgruppen HEEL som arbetar med ett av de strategiska forskningsområden som är under framväxt vid Mittuniversitetet - Teknikstött Lärande.

Kontaktperson:
Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik, Mittuniversitetet, 072-570 45 17, jimmy.jaldemark@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-11-15