Nytt internationellt masterprogram i gastronomi på gång

Mån 04 nov 2019 09:06

Mittuniversitetet och universiteten i Parma, Alicante och Bergen utvecklar ett internationellt masterprogram inom hållbar utveckling och gastronomi. Satsningen sker inom ramen för UNESCOs nätverk Creative Cities.

Wille Skoglund, Daniel Laven och Emma McKeogh vid Mittuniversitetet tillsammans med kollegor från Universitet i Parma, Alicante och Bergen.  Foto: Theresia Grön
Wille Skoglund, Daniel Laven och Emma McKeogh vid Mittuniversitetet tillsammans med kollegor från Universitet i Parma, Alicante och Bergen. Foto: Theresia Grön

Det planerade, ettåriga masterprogrammet beräknas få cirka 20 platser och syftet är att utbilda projektledare och ”Food city designers”. Utbildningen kommer att bygga på en tvärvetenskaplig grund och omfatta föreläsningar, labbklasser, studieresor till etablerade matregioner och workshops med erkända mathantverkare och experter.

− Kompetensbehovet inom det här kunskapsområdet är oerhört stort och för Mittuniversitetet är det viktigt att samarbeta med ledande universitet i ämnet, säger Daniel Laven, prefekt vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism på Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet och turismforskningscentret ETOUR har i flera år forskat kring UNESCOs Creative Cities Network. Forskningen har bland annat fokuserat på metoder och modeller för hur städer kan arbeta med kulturella och kreativa näringar på ett hållbart sätt. När nätverket höll årsmöte i Östersund hösten 2016 deltog representanter från drygt 100 städer och då arrangerades också den första forskningskonferensen någonsin med cirka 150 internationella forskare.


Wille Skoglund, lektor och forskare vid Mittuniversitetet. Foto: Sandra Pettersson.

− Planerna på ett gemensamt masterprogram startade redan 2016 och nu finns det under arbetsnamnet Master of Sustainable Food City Design. Vi ser framför oss en bred utbildning med bland annat kurser kring betydelsen av lokal matproduktion för hållbar utveckling, kulturarv kontra globalisering och gastronomins roll för turismnäringen, säger Wille Skoglund, universitetslektor och forskare vid Mittuniversitetet.

Delar av utbildningen startar, som en pilot, hösten 2020 i regi av universitetet i Parma. Mittuniversitetet kommer att samarbeta med lokala aktörer såsom Torsta och Eldrimner där delar av utbildningen kan komma att förläggas, men även Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun är viktiga samarbetspartners i arbetet med utbildningen.

− Att universitet i gastronomistäder som ingår i UNESCO Creative Cities Network går samman i en gemensam satsning på det här sättet är ett fantastiskt spännande initiativ. Spinoffer av det här slaget är otroligt värdefulla för Östersund och UNESCO-nätverket, säger Theresia Grön, ansvarig för arbetet med UNESCO-nätverket på Östersunds kommun. 

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-11-15