Är isbildning på vindkraftverk snart ett minne blott?

Ons 04 dec 2019 15:49

De mest utsatta vindkraftverken i Sverige kan förlora upp till 10 procent av sin årliga energiproduktion på grund av problem med isbildning. I en doktorsavhandling på Mittuniversitetet redogörs för ny teknik som kan bidra till att lösa problemet.

Åreskutan
Mätningar har bland annat genomförts på Åreskutan i Jämtlands län. Foto: Mittuniversitetet.

– Omkring en tredjedel av världens vindkraftskapacitet finns i kalla klimat där isbildning på rotorblad är ett problem. Med hjälp av vår mätteknik skulle man kunna starta igång avisningssystemet innan isen orsakar sämre produktion eller skador på anläggningen, säger Stefani Rydblom, doktorand på Mittuniversitetets forskningscenter, STC.

För att göra prognoser för isbildning behöver man förutom vindhastighet och temperatur, känna till mängden atmosfäriskt vatten i form av underkylda droppar och deras storlek. Tekniken mäter mikroskopiska vattendroppar från några tusendels millimeter i diameter. Metoden är baserad på ett kamerasystem med en högeffektiv LED som bakgrundsbelysning och avancerad bildbehandling. Mätningar har bland annat genomförts på Åreskutan i Jämtlands län.

– I förlängningen är ett av syftena med forskningen att hitta en kostnadseffektiv teknik som kan finnas på marknaden i framtiden, säger Stefani Rydblom. 

Torsdag 5/12, kl 10.00 försvaras doktorsavhandlingen på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Kontaktpersoner:
Stefani Rydblom, doktorand, Mittuniversitetets forskningscenter STC, 070- 517 81 08
Sofia de Wall, kommunikatör, STC, sofia.dewall@miun.se, 072-581 89 37

Om MiLo
MiLo – miljön i kontrolloppen är ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet med en total budget på ca 46 miljoner som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västernorrland, kommunerna i Härnösand, Sundsvall och Timrå, Mittuniversitetet samt 20 stora och små företag i Västernorrland och Jämtland. Projektet syftar till att stärka regionens företag och organisationer genom att mäta miljöparametrar, presentera miljödata, utveckla innovationer och strategiskt kommunicera detta och därmed öka kunskap och förståelse. www.miun.se/milo


Om STC Research Centre
STC -  Sensible Things that Communicate - utvecklar sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things. Forskningen bedrivs inom elektronik- och datateknikområdet med fokus på smarta industrier, nästa generations mätsystem och funktionella ytor. Forskningen sker ofta i nära samverkan med företag från hela Sverige samt andra universitet runt om i världen. www.miun.se/stc

Stefani berättar om sin forskning (ca 2,40 min)

Stefani Rydblom disputerar

Stefani berättar om sin forskning


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-12-06