Livslångt lärande i fokus i Mittuniversitetets budget

Ons 20 feb 2019 15:27

Mittuniversitetet vill utöka antalet platser på såväl sommarkurser som distansutbildningar de närmaste åren. Dessutom vill universitetet utveckla en ny flexibel högskoleutbildning för yrkesverksamma. Detta framkom när Mittuniversitetets styrelse under onsdagen fastställde budgetunderlaget för 2020-2022.

Exteriör Campus Sundsvall

− Vi har en viktig roll när det gäller att stimulera livslångt lärande i samhället, inte minst i vårt närområde. Med styrelsen i ryggen vill vi ta ansvar för att kunna möta regeringens ambitioner om att göra högre utbildning mer tillgänglig i hela landet, underlätta omställning och säkra kompetensförsörjningen, säger Anders Fällström, rektor.

I budgetunderlaget till regeringen konstateras att Mittuniversitetet är ”beredda att axla ett utökat utbildningsuppdrag för att i än högre grad kunna bidra till rikets kompetensförsörjning och befolkningens självförverkligande.” Mittuniversitetet anslår därför om ett utökat takbelopp motsvarande 55 nya helårsstudenter på sommarkurser och ytterligare 115 nya helårsstudenter på distansutbildningar.

Mittuniversitetet ligger redan idag i framkant vad gäller flexibla former för utbildning med ett uttalat mål att ha en hög andel distansutbildning och det pågår projekt och utvecklingsinsatser kring olika former av flexibla utbildningar. I budgetunderlaget görs bedömningen att det behövs ett tillskott på 4 miljoner kronor för att göra Mittuniversitetet till en nationell testbädd för forskning och utveckling kring flexibla utbildningslösningar och pedagogik.

− Ju fler som får möjlighet till högre utbildning desto starkare blir konkurrenskraften hos näringsliv och övriga samhället. Vi vet att vi fortsatt behöver öka den så kallade övergångsfrekvensen och få fler gymnasieungdomar i våra län att välja universitetsstudier och vi ser också ett värde av att företag och andra verksamheter ges bättre förutsättningar för att kompetensutveckla sin personal, säger Peter Nygårds, styrelseordförande.

Mittuniversitetet yrkar också på:

  • Ökade basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå.
  • Anslag för att bygga upp ett nationellt parasportcentrum.
  • Utökat grundbelopp för innovationskontoret Fyrklövern.

Vid styrelsemötet fastställde också universitetsstyrelsen årsredovisningen för 2018.

Fotnot: Innovationskontoret Fyrklövern drivs i samverkan med Karlstad och Örebro universitet samt Linnéuniversitetet.

Kontaktpersoner:
Peter Nygårds, styrelseordförande, 070-690 16 00
Anders Fällström, rektor, 010-142 86 40


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-02-20