Nytt upplägg ska locka fler behöriga till ämneslärarutbildning

Tis 19 feb 2019 10:34

Under 2019 lanserar Mittuniversitetet ett nytt upplägg som ska underlätta för fler att bli behöriga ämneslärare. Från och med i år används även sommarterminer för att genomföra den kompletterande pedagogiska utbildningen för blivande ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan.

Föreläsning 1

− Alla vet att de råder lärarbrist och många skolor har dessutom lärare som är obehöriga. Vi har ett gemensamt ansvar för att åtgärda detta. Om vi kan få obehöriga lärare att se en chans att utbilda sig för att få sin lärarlegitimation så vore det utmärkt och det skulle bidra till ökad kvalité i skolan, säger Lars Sandin, lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Den kompletterande pedagogiska utbildningen för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan riktar sig till de som redan har fullbordade ämnesstudier, men som behöver komplettera med pedagogik och verksamhetsförlagd utbildning.

I det nya upplägget ges utbildningen över fyra terminer, varav två terminer infaller på sommaren. Utöver detta bedrivs utbildningen både på distans och med fysiska träffar på plats på campus Sundsvall.

− Ett hinder för att ta steget att vidareutbilda sig kan ju vara att man behöver ta tjänstledigt, men med det här upplägget så behöver man bara ta tjänstledigt i två terminer jämfört med tre terminer som det var tidigare, säger Lars Sandin.

Den kompletterande pedagogiska utbildningen har 30 platser och redan i sommar startar den första utbildningen med det nya upplägget. Ansökan till den kompletterande pedagogiska utbildningen öppnar 20 februari. Sista ansökningsdag är 15 mars.

− Vi ser att det finns behov och möjligheter att öka andelen sökande som är behöriga och vi hoppas att det här är en justering som gör utbildningen än mer attraktiv, säger Lars Sandin.

Kontaktpersoner:
Lars Sandin, lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet, 010-142 86 34
Lena Ivarsson, prefekt vid institutionen för utbildningsvetenskap, 010-142 80 44


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-02-19