Brexit, skogsbränder och framtidens krisberedskap i fokus i Åre

Mån 25 mar 2019 08:10

Förra sommarens skogsbränder är ett exempel på händelser som ställer nya frågor för samhällets krisberedskap. Under Åre Risk Event diskuteras framtidens risk- och krishantering och konferensen avslutas med en paneldiskussion om Brexit ur ett riskperspektiv.

Profilbild Åre Risk Event 2019
Temat för Åre Risk Event 26-28 mars är ”Riskbedömning och krisberedskap 2025”.

– Vi måste fråga oss vilken krisberedskap samhället ska ha när vi allt oftare möter fenomen som är globala, men där de lokala effekterna tar sig uttryck i olika slags kriser. Klimatförändringar kan leda till skogsbränder av en omfattning vi inte sett tidigare. Krig och sociala omvälvningar skapar globala flyktingströmmar och digitaliseringen kan ställa oss inför hittills okända hot, säger Erna Danielsson, centrumledare för Risk and Crisis Research Centre som arrangerar Åre Risk Event.

Temat för Åre Risk Event är ”Riskbedömning och krisberedskap 2025” och bland hundratalet deltagare finns forskare och representanter från myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. En av talarna, Katarina Lindblad-Gidlund, professor i informatik, pekar på hur digitaliseringsbegreppet vävs in i vår vardag utan att egentligen förstås. Bland övriga programpunkter märks ett seminarium om hur samer och renskötare påverkas av klimatförändringar och naturkatastrofer och aktuell forskning kring hushållens krisberedskap.

Johan Szymanski och Peter Bäcke från Brandkåren Norra Dalarna delar med sig av erfarenheterna från förra sommarens skogsbrand i Trängslet, då de fick stor uppmärksamhet för sina nytänkande metoder.

Åre Risk Event pågår 26–28 mars och konferensen avslutas med en högaktuell paneldiskussion kring Brexit och vilka konsekvenser det kan få. Paneldiskussionen leds av professor Ragnar Löfstedt som agerat rådgivare kring just Brexit till såväl EU-parlamentsledamöter som ett flertal brittiska politiker.

Hela programmet finns här.

Kontaktperson:
Erna Danielsson, centrumledare för Risk and Crisis Research Centre, Mittuniversitetet, 070-561 75 29


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-03-25