Mittuniversitetet beslutar om nytt ägardirektiv för holdingbolaget

Tor 28 mar 2019 12:05

Mittuniversitetets holdingbolag får nytt ägardirektiv. Styrelsebeslutet förtydligar rollfördelning och ansvar mellan Mittuniversitetet och MIUN Holding och skapar förutsättningar för en effektivare verksamhet. Beslutet ligger i linje med synpunkterna i Riksrevisionens genomlysning av verksamheten tidigare i år.

Styrelse,möte, hand, klubba

Beslutet innebär att Mittuniversitetet avvecklar de två dotterbolag, vars syfte var att arbeta för att förbättra integrationen av invandrade akademiker samt att stötta innovations- och näringslivsutveckling i Jämtlands län. Detta eftersom verksamheterna inte överensstämmer med regeringens intentioner med holdingbolag. Verksamheterna blir nu istället en del av Mittuniversitetet.

− Vår värdefulla samverkan med region, kommuner och näringsliv kommer givetvis att fortsätta och utvecklas, men Mittuniversitetets medverkan ska ske i annan form. Vi har redan haft ett par möten där vi diskuterat hur vi på bästa sätt gör detta och vi har även initierat en utvecklingsgrupp. En nära dialog med parterna i regionen är en prioriterad fråga för att utveckla vårt fortsatta samarbete, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Det var 2012 som Mittuniversitetet fick regeringens tillstånd att bilda ett holdingbolag, MIUN Holding AB, som också omfattat tre dotterbolag. I en löpande granskning tidigare i år riktade Riksrevisionen kritik mot universitetets sätt att hantera holdingbolaget. Efter granskningen tillsatte Mittuniversitetet en egen utredning för att djupare genomlysa verksamheten. Utifrån det som framkommit i dessa båda granskningar har nu styrelsen fattat beslut om olika åtgärder.

− Riksrevisionens rapport var tydlig i sin kritik och vi vidtar kraftfulla åtgärder kring de delar av holdingbolagets verksamhet som inte ligger inom ramen för Mittuniversitetets uppdrag som myndighet. Vi kommer även att se över de ekonomiska förhållandena mellan holdingbolaget och universitetet samt presentera förslag till ny styrelse och ledning för holdingbolaget, säger Peter Nygårds, styrelseordförande för Mittuniversitetet.

Ägardirektiven anpassas nu fullt ut till regeringens riktlinjer och den beslutade bolagsordningen. Mittuniversitetet inrättar också en funktion för ägarkontroll. MIUN Holdings uppdrag blir nu att kommersialisera forskning och kunskaper framtagna inom universitetet och göra dem tillgängliga för samhället.

Kontaktpersoner:
Peter Nygårds, styrelseordförande Mittuniversitetet, 070-690 16 00
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-03-28