Mittuniversitetet och Härnösands kommun vill utveckla en hållbar livsmedelsindustri

Fre 12 apr 2019 07:00

Mittuniversitetet och Härnösands kommun startar tre forskningsprojekt inom Foodtech under 2019. Satsningen stödjer Härnösands kommuns inriktning om att skapa ett nationellt centrum för forskning, utveckling och innovation inom Foodtech.

Peckas naturodlingar
Peckas Naturodlingar i Härnösand är Europas största kretsloppsodling och medverkar i en av förstudierna. Foto: Peckas naturodlingar.

– Vi ser att vår region kan vara med och utveckla en hållbar livsmedelsindustri, vilket ger tillväxt och fler jobb i enlighet med ambitionerna i den nationella livsmedelsstrategin. Här finns stora möjligheter för branschöverskridande synergier, inte minst utifrån länets starka skogsbaserade industristruktur, säger Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning.

Själva begreppet Foodtech handlar i stora drag om att via innovation och forskning utveckla livsmedelsbranschen till att bli mer hållbar. Den första förstudien handlar om att undersöka förutsättningarna för att producera fiskfoder i bioslam från massaindustri. Bioslam är en restprodukt och den goda tillgången till råvaran i regionen är avgörande för att på längre sikt skala upp andra produktionsprocesser för framställning av protein, till exempel på jästsvampar, växter och bakterier.

– Vi kommer att undersöka förutsättningarna för att producera fullvärdigt insektsprotein för utfodring av odlad fisk. Målsättningen är att ta tillvara näringsämnen i bioslam från regionens massaindustri och odla fluglarver som kan bli fiskfoder i slammet, säger projektledaren Mikael Gulliksson, forskare vid Mittuniversitetet.

Den andra förstudien handlar om att utveckla en modell för informationsöverföring mellan konsumenter och producenter i livsmedelskedjan. Modellen ska provas i en fallstudie på Peckas Naturodlingar och produkten Peckas tomater. Peckas Naturodlingar i Härnösand är Europas största kretsloppsodling och en av anledningarna till att Härnösands kommun ser möjligheter att skapa ett nationellt centrum inom Foodtech.

– Modellen ska identifiera vilken information man kan samla om livsmedelsproduktion och hur den kan visualiseras till konsumenter på bästa sätt, säger Anna-Sara Fagerholm som, tillsammans med Kristina Brink, projektleder förstudien vid Mittuniversitetet.

Den tredje förstudien handlar om inventering av lämpliga material- och energiflöden, restprodukter och spillenergi för att hitta nya sätt att producera mat lokalt på ett hållbart och resurseffektivt sätt.

– Vår ambition är att ge mervärden åt produkter som betraktas som avfall och skapa tillväxt och miljönytta, säger Henrik Haller, forskare vid Mittuniversitetets avdelning för Ekoteknik och hållbart byggande.

Målet är att ta fram viktig bakgrundsinformation för framtida foodtech-projekt i Härnösand. Förstudien omfattar kostenheten och storköket Navet med flera. Därtill kommer kontakter att hållas med HEMAB och nationella avfallshanterare som Ragn-Sells. Kartläggningen görs med hjälp av datorbaserat geografiskt informationssystem (GIS).

Samtliga förstudier kommer att genomföras under 2019 och finansieras med stöd från samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Härnösands kommun.

Här finns mer information om Mittuniversitetets samverkan med Härnlsands kommun: https://www.miun.se/Forskning/storre-forskningssatsningar/samverkan-med-harnosands-kommun/

Kontaktpersoner:
Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning, 070-550 67 70, anneli.kuusisto@harnosand.se
Henrik Haller, Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande Mittuniversitetet, 072-581 61 36, henrik.haller@miun.se
Anna-Sara Fagerholm, Institutionen för design Mittuniversitetet, 070-293 64 26,
anna-sara.fagerholm@miun.se
Mikael Gulliksson, Institutionen för medie och kommunikationsvetenskap Mittuniversitetet, 010-142 86 15, mikael.gulliksson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-01-28