Europeisk expertgrupp släpper sin första FN-rapport om katastrofriskreducering

Mån 13 maj 2019 11:52

Under måndagen publicerar FN den första rapporten kring risk- och krishantering i Europa från en nyinrättad, europeisk expertgrupp. Rapporten syftar till att minska risker och effekter vid till exempel naturkatastrofer och klimatkriser. I expertgruppen ingår forskare från Mittuniversitetet.

Översvämning I Wroclaw, Polen.
Översvämningar i Wroclaw, Polen. Foto: Dariusz Satori, Mostphotos.

– Det räcker med att blicka tillbaka till förra sommarens stora skogsbränder för att förstå vikten av att vi samverkar på europeisk nivå kring risk- och krishantering. Erfarenheter, resurser och kompetens som finns på den globala nivån blir viktiga tillgångar för oss lokalt och nationellt, även i Sverige, när vi drabbas av olika kriser, säger Jörgen Sparf, redaktör för FN-rapporten och forskare vid risk- och krisforskningscentret RCR vid Mittuniversitetet.

– I förebyggande syfte är det särskilt viktigt att beakta sociala förhållanden, till exempel att ojämlika resurser gör människor olika sårbara och att andelen äldre människor i Europa ökar, säger Jörgen Sparf.

Rapporten består av empiriska studier av olika utmaningar i Europa för att kunna minska katastrofrisker. Uppdragsgivare är FN:s kontor för katastrofriskreducering, UNDRR, och i expertgruppen Science and Technology Advisory Group ingår medlemmar från 55 länder. Sveriges officielle representant är Jörgen Sparf som också varit redaktör för själva rapporten.

– Vi ser idag att investeringar som genomförs utan att riskperspektivet tas med i värsta fall kan skapa fler risker och till och med öka samhällets sårbarhet. I rapporten betonar vi därför vikten av att alltid värdera potentiella katastrofrisker när samhällsinstanser fattar beslut om att genomföra olika investeringar i till exempel fysisk, teknisk och social infrastruktur, säger Jörgen Sparf.

Rapportens huvudbudskap sammanfattas i tre rekommendationer:
- på europeisk och nationell nivå bör de styrande säkerställa att det finns finansiering för att anpassa samhället till risker kopplade till klimatförändringarna, till exempel risker för höjda havsnivåer eller extrema värmeböljor
- på nationell och lokal nivå bör metoder och teknik utvecklas som stärker och underlättar arbetet med att samla in katastrofrelaterad data
- på lokal nivå bör kunskap och kompetens ökas för att kunna inkludera ett risk- och katastrofperspektiv i de investeringar som görs i till exempel brobyggen, vägsäkringar och andra infrastruktursatsningar

Rapporten släpps under måndagen vid den så kallade globala plattformen för katastrofreducering i Genève som FN håller vartannat år och som samlar ett stort antal ministrar, delegater och organisationer från hela världen för kunskapsutbyte och förhandlingar. Rapporten kan läsas i sin helhet här.

Kontaktperson:
Jörgen Sparf, redaktör för FNs rapport om katastrofriskreducering och forskare vid risk- och krisforskningscentret, RCR, vid Mittuniversitetet, 072-581 87 76, jorgen.sparf@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-05-13