Forskningsprojekt ger fler mätningar av luftkvaliteten i Sundsvall

Fre 03 maj 2019 08:09

Åtta nya sensornoder ska monteras i centrala Sundsvall för att kunna utöka mätningarna av luftkvaliteten i innerstan. Satsningen sker inom ramen för forskningsprojektet SMART på Mittuniversitetet och allmänheten kommer att kunna följa resultaten från mätningarna i realtid via en webbsida.

Sundsvall
Forskningsprojektet SMART ger Sundsvalls kommun bättre möjligheter att mäta innerstadsluften. Foto: Lena Cedervall/Mostphotos.

– Vi har gjort sensornoderna väldigt mycket billigare för att kunna sprida ut fler över en större yta och på så sätt få en överblick över luftkvaliteten. De ger inte lika precisa mätvärden som de dyra mätstationerna som är uppsatta sedan tidigare, men för ändamålet fungerar de tillräckligt bra, säger Rikard Hamrin, forskningsingenjör vid Mittuniversitetets forskningscenter Sensible Things that Communicate (STC).

Sundsvalls kommun mäter redan idag luftkvaliteten på ett par ställen i staden och på dessa ställen används en annan typ av dyrare mätstationer, men kommunen önskar bättre överblick varför mätstationerna kompletteras med de nya sensornoderna.

– De här mätarna kommer att ge oss mer kunskap om luftkvaliteten i stan. Det är viktigt eftersom vi vill att våra invånare ska ha så bra hälsa och livskvalitet som möjligt. Samarbetet med Mittuniversitetet är värdefullt framförallt när våra och deras intressen sammanfaller, säger Kristin Eriksson, miljödirektör Sundsvalls kommun.

Det finns tusentals partiklar som är mindre än tio mikrometer (miljondels meter) i varje kubikcentimeter stadsluft. Partiklarna kommer till exempel från damm från halkbekämpning, förbränning eller dubbdäcksslitage. De nya mätarna registrerar dessa små partiklar samt kvävedioxid, temperatur och luftfuktighet. Genom samverkan med det statliga forskningsinstitutet RISE pågår också ett utvecklingsarbete för att visualisera det data som sensorerna producerar så att allmänheten kan följa mätningarna.

– Mätresultaten kan användas som underlag för trafikplanering men det kan även vara intressant för att se effekter av olika åtgärder. Just nu pågår en del ombyggnationer i staden och då kan det vara intressant för kommunen att se hur den temporära trafiksituationen påverkar luftkvaliteten, säger Rikard Hamrin.

Enligt det förslag som föreligger ska de nya mätarna placeras ut här:
Bergsgatan (vid Circle K), Storgatan (vid Skatteverket), Skolhusallén/Norra Järnvägsgatan, Universitetsallén (vid Sporthallen), Köpmangatan (vid teatern), Parkgatan/Bergsgatan, Landsvägsallén (vid casinot), Heffnersvägen/Landsvägsallén.

Om SMART
SMART – Smarta system och tjänster är ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet med en total budget på ca 63 miljoner som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Landstinget Västernorrland, Sundsvalls kommun, KK-stiftelsen, Mittuniversitetet samt 25 stora och små företag i Västernorrland och Jämtland. Projektet syftar till att stärka regionens företag och organisationers innovations- och konkurrenskraft genom att via ökad kunskap och stimulerat tänkande leda till innovativ användning och skapande av smarta system och tjänster (Internet of Things).

Kontaktpersoner:                          
Rikard Hamrin, forskningsingenjör vid Mittuniversitetets forskningscenter Sensible Things that Communicate (STC), rikard.hamrin@miun.se, 010-142 81 59
Kristin Eriksson, miljödirektör Sundsvalls kommun, kristin.eriksson@sundsvall.se, 060-19 25 74


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-05-03