Kvinnor vill gärna dela med sig av sina naturupplevelser

Tor 16 maj 2019 12:55

Den nationella undersökningen av svenska folkets friluftsvanor visar att kvinnor är ute i naturen oftare än män. Undersökningen, som genomförts av turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet, visar också att kvinnorna är mer uppkopplade via sin smartphone och gärna delar med sig av naturupplevelsen.

 FSCN
Närmare 60 % av kvinnorna uppger att de ofta eller alltid fotograferar eller filmar sin naturupplevelse. Foto: Tina Stafrén.

Enkätundersökningen har besvarats av drygt 7 700 personer bosatta i Sverige i åldern 16 år och äldre under perioden september – november 2018. Datainsamlingen genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) och rapporten är framtagen av Mittuniversitetet på uppdrag av Naturvårdsverket.

– Vi ser i enkätsvaren att kvinnor generellt sett är ute i naturen oftare än män och det gäller såväl på vardagar, helger som under längre ledigheter. Det är till exempel 44 % av kvinnorna som svarar att de är ute i naturen mycket ofta under längre ledigheter, vilket ska jämföras med 34 % av männen, säger Peter Fredman, professor vid turismforskningscentret ETOUR och ansvarig för studien.

I undersökningen ställs också frågor om vårt beteende och forskarna har bland annat tittat närmare på hur smartphones används under och inför vistelsen i naturen.

– Generellt sett kan vi se i enkätsvaren att männen oftare använder sin smartphone för att planera, informera och orientera sig medan kvinnorna gärna använder sin smartphone för att fotografera, filma och dela med sig av sin upplevelse till andra, säger Peter Fredman.

Närmare 60 % av kvinnorna uppger att de ofta eller alltid fotograferar eller filmar sin naturupplevelse medan motsvarande siffra för männen är knappt 35 %.

– Vi har också tittat på vad som hindrar oss från att vistas i naturen så mycket som vi önskar och rent generellt skyller de flesta av oss på tidsbrist, men även här finns skillnader mellan könen. Fler kvinnor än män upplever sig otrygga eller att de saknar kunskap, transportmöjligheter eller tillgång till lämpliga platser att utöva friluftsliv. Däremot uppger fler män än kvinnor att familjesituationen kan vara ett hinder för att utöva friluftsliv, säger Peter Fredman.  

Den nationella undersökningen av svenska folkets friluftsvanor listar också vilka aktiviteter som ökat i popularitet sedan senaste jämförelsen 2007. De aktiviteter som är mer populära idag är jogging, terränglöpning, skateboard, bad utomhus i sjö/hav och pool/äventyrsbad, snorkling, dykning, paddling, geocaching, vattenskoter, bergsklättring, meditation och yoga i naturen.

I dagarna presenterar Peter Fredman sina slutsatser på Tankesmedjan för friluftsliv. Sändningen kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=46j8y7RI2UY&list=PLgGFtRVUTORQpw245_5tMEzQtMkQQKXVy

Hela rapporten kan laddas ned från Naturvårdsverkets webbplats: www.naturvardsverket.se/978-91-620-6887-5   

Kontaktperson:
Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid ETOUR, Mittuniversitetet, 070-667 08 06,
peter.fredman@miun.se

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-05-16