Välmeriterad kvintett blir nya hedersdoktorer | miun.se

Välmeriterad kvintett blir nya hedersdoktorer

Fre 10 maj 2019 08:31

Mittuniversitetet har utsett fem nya hedersdoktorer som installeras vid universitetets akademiska högtid i höst. De nya hedersdoktorerna är professorerna Luciana Duranti, Paolo Mancini och Martha Cleveland-Innes, doktor Per Simonsson samt den tidigare elitskidåkaren Mathias Fredriksson.

Martha Cleveland-Innes, Mathias Fredriksson, Luciana Duranti, Paolo Mancini, Per Simonsson
Övre raden från vänster: Martha Cleveland-Innes, Mathias Fredriksson och Luciana Duranti. Nedre raden från vänster: Paolo Mancini och Per Simonsson. Foto: Knut Koivisto, SVT, med flera.

Hedersdoktorerna utnämns som en uppskattning för framstående insatser inom något av Mittuniversitetets områden eller för den region där Mittuniversitetet verkar. Hedersdoktoratet innebär att de utsedda personerna kan titulera sig som doktor.

– Årets hedersdoktorer kännetecknas av en imponerande bredd och djup kunskap inom områden som är framträdande i Mittuniversitetets profilering. Vi är glada över att samtliga tackat ja till sina utnämningar, säger Anna Olofsson, dekan, fakulteten för humanvetenskap.

– Vi kan se fram emot att bjuda allmänhet och gäster på fem högintressanta installationsföreläsningar från personer som i högsta grad är fortsatt verksamma inom sina respektive områden, säger Hans-Erik Nilsson, dekan, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

De nya hedersdoktorerna installeras officiellt den 11 oktober under Mittuniversitetets akademiska högtid i Sundsvall. Installationsföreläsningarna hålls 10 oktober.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Professor Luciana Duranti är verksam vid University of British Columbia, Vancouver, Kanada, och har sedan 1990-talet fokuserat sin forskning på de nya förutsättningar som gäller för arkivvetenskap i samband med digitaliseringen. Hon ställer frågor som hur kan vi lita på den information som finns i våra dokument och arkiv i en era av alternativa fakta och desinformation. Luciana Duranti är en av den moderna arkivvetenskapens mest aktiva forskare och har på många sätt bidragit till den utveckling som skett inom arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Professor Paolo Mancini är en internationellt ledande forskare inom ämnesområdet politisk kommunikation och arbetar vid universitetet i Perugia, Italien. Hans teorier om relationen mellan mediesystem och politiska system har haft stor betydelse för den internationella forskningen inom såväl politisk kommunikation som medievetenskap. Paolo Mancinis arbete återfinns som viktig kurslitteratur för studenter över hela världen.

Doktor Per Simonsson är verksam i Västernorrland/Jämtland, en region präglad och dominerad av skog, vilket har stor betydelse för regionens identitet och ekonomi. Han är sedan tidigt 90-tal naturvårdsbiolog på SCA Skog och har, med höga naturvårdsambitioner, enträget jobbat för skogens mångfald. Han medverkade i Sveriges första urskogsinventering under 70- och 80-talet och under sin tid på SCA har han infört en naturvårdspolicy, medverkat i utvecklingen av skogscertifieringen och aktivt deltagit i den nationella naturvårdsdebatten.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för humanvetenskap
Professor Martha Cleveland-Innes arbetar vid Athabasca University i Athabasca, Kanada sedan 2001. Hon nomineras för sin forskning inom distansutbildning och teknikstött lärande som bidragit till att göra Athabasca University till världsledande inom det fältet. I sin forskning fokuserar hon på att distansutbildning och blended learning ska vara tillgängligt och av hög kvalitet för alla oberoende av rummets och tidens begränsningar. Inom sitt forskningsområde samverkar hon idag med forskare på Mittuniversitetet.

Mathias Fredriksson nomineras för sin roll i arbetet med att etablera praktiknära idrottsforskning inom vintersporter på Mittuniversitetet, och för sitt bidrag till att öka den vetenskapliga förståelsen av vad som fysiologiskt krävs för att kunna vara en av världens främsta skidåkare. Mathias var den viktigaste idrottaren under uppbyggnaden av Nationellt Vintersportcentrum (NVC) då han var den första skidåkaren i världseliten som använde bandträning inomhus och han har medverkat i flertalet vetenskapliga studier.

Kontaktpersoner:
Hans-Erik Nilsson, dekan, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, 010-142 87 39, e-post: hans-erik.nilsson@miun.se
Anna Olofsson, dekan, fakulteten för humanvetenskap, 070-680 30 32,
e-post: anna.olofsson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-05-10