Kan levande organismer både avgifta Östersjöns bottnar och skapa nyttiga produkter för samhället?

Fre 28 jun 2019 13:10

Fiberbankar på Östersjöns kustnära bottnar innehåller giftiga ämnen som hotar vår miljö och hälsa men också restprodukter från skog och massatillverkning. I ett seminarium i Almedalen diskuteras hur vi kan använda naturens egen förmåga till rening för att omvandla fiberbankarnas innehåll till nyttiga produkter.

Essvik
Fiberbankar finns på flera ställen längs Norrlandskusten, bland annat i Essviksområdet utanför Sundsvall. Foto: Inger Axbrink, Mittuniversitetet.

− Det här är omdebatterade frågor som alltid väcker reaktioner, men forskningens natur är att söka svar på svåra frågor och anta utmaningar där lösningen ligger bortom det vi i dag känner till. I dag vet vi för lite om hur fibermaterialet, tungmetallerna och miljögifterna sprider sig geografiskt i den närliggande havsmiljön över tid. Därför intresserar vi oss för ny teknik för autonom provtagning, mätning och analys över stora vattenområden, säger Börje Norlin, lektor i elektronik och mätteknik vid Mittuniversitetet.

Växter, svampar och bakterier har en otrolig förmåga att binda och oskadliggöra giftiga ämnen i naturen. I ett forskningsprojekt från Mittuniversitetet undersöks vilka organismer som etablerat sig i fiberbankarna och därmed klarar att leva i den giftiga miljön. Nästa steg är att skapa optimala förhållanden för att organismerna skall kunna bryta ned eller på annat sätt oskadliggöra miljögifterna. Stora mängder vedämnen (lignin och cellulosa) i fiberbankarna kan sedan användas för framställning av nyttiga produkter som bio-kol, proteiner och fetter för foderindustrin, flytande bränsle eller pellets.

− Jag ser fram emot en givande diskussion och är nyfiken på vilka möjligheter som skogs- och massaindustrin kan tänkas se med den så kallade bioremedieringen. I förlängningen är det så klart intressant att ställa sig frågan om nya näringar faktiskt kan växa ur ”gamla miljösynder”, säger Anders Jonsson, professor i miljövetenskap vid Mittuniversitetet.

Medverkande i seminariet:
Anders Jonsson, Forskare, Mittuniversitetet
Börje Norlin, Forskare, Mittuniversitetet
Peder Björk, Kommunalråd, Sundsvalls kommun
Björn Lyngfelt, Kommunikationschef, SCA
Moderator är Tina Stjernberg, Sundsvalls kommun.

Mittuniversitetets arrangemang i Almedalen genomförs onsdag 3 juli och består av sex seminarier med varierat innehåll, men med tydlig koppling till aktuell forskning och angelägna samhällsfrågor.

Seminariet ”Kan levande organismer både avgifta Östersjöns bottnar och skapa nyttiga produkter för samhället?” genomförs på Campus Gotland, lokal B51, med start 13.30, onsdag 3 juli.

Kontaktpersoner:
Anders Jonsson, professor i miljövetenskap vid Mittuniversitetet, anders.jonsson@miun.se, 010-142 83 61, 070-585 29 72
Börje Norlin, lektor i elektronik och mätteknik vid Mittuniversitetet, borje.norlin@miun.se, 010-142 85 94


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-06-28