Mittuniversitetet lyfter medieskuggan på landsbygden

Mån 24 jun 2019 07:37

Tre års studier vid forskningscentret DEMICOM om hyperlokala medier står i fokus under ett Almedalsseminarium kring medieskuggan på landsbygden. En av frågorna som ställs är vad som händer med demokratin när mediernas lönsamhet försämras och redaktioner läggs ned? SVT Forum sänder seminariet.

Tidningar

− Tillgång till information och nyheter om det samhälle du bor i är en politisk och demokratisk rättighet. När det uppstår ”vita fläckar” på mediekartan är det rimligt att ställa sig frågor som ”Vem ska bevaka myndigheter? Var sker den lokala debatten?”, säger Elisabeth Stûr, projektledare, DEMICOM, Mittuniversitetet.

Under tre år har forskare vid DEMICOM och vid Lunds universitet studerat hyperlokala medier. Studierna visar att det finns olika exempel på hyperlokala medier men att de har en gemensam nämnare - att viktiga frågor för närsamhället bevakas och att den lokala befolkningen kommer till tals. Den geografiska spridningen är stor, liksom variationen av typer av medieföretag och strategier för överlevnad. Det finns hobbybaserade initiativ, men också professionella redaktioner med flertal produkter.

− Resultaten i studierna visar att hyperlokala medier fyller en viktig demokratisk funktion men att de också är sårbara både vad gäller ekonomiska och sociala termer. De flesta hyperlokala medier uppstår där andra medier redan existerar och de har en mångfacetterad roll i närsamhället med väl etablerade kontakter med politiker, organisationer och medborgare, säger Lottie Jangdal, forskare vid DEMICOM, Mittuniversitetet.

Projektet är finansierat av Kampradstiftelsen och under seminariet presenteras de viktigaste resultaten i studierna. I den efterföljande paneldiskussionen deltar såväl TU-Medier i Sverige som Horisont Gotland, ett exempel på hyperlokal media och en av entreprenörerna som ingår i studierna.
 
Medverkande i seminariet:
Elisabeth Stûr, Forskare/projektledare, Mittuniversitetet
Asta Cepaite Nilsson, Forskare, Lunds universitet
Berit Högman, Landshövding, Länsstyrelsen Västernorrland
Jeanette Gustafsdotter, VD, TU - Medier i Sverige
Christer Bjöhle, Entreprenör, Horisont Gotland
Ulf Dernevik, Politiskt sakkunnig, Kulturdepartementet

Moderator är Lottie Jangdal, Mittuniversitetet.

Mittuniversitetets arrangemang i Almedalen genomförs onsdag 3 juli och består av sex seminarier med varierat innehåll, men med tydlig koppling till aktuell forskning och angelägna samhällsfrågor.

Seminariet "Medieskuggan på landsbygden i fokus – hur bevakas lokala frågor när traditionella medier försvinner?” genomförs på Campus Gotland, lokal B51, med start 11.00, onsdag 3 juli. SVT Forum finns på plats för att spela in seminariet för sändning.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Stûr, projektledare/forskare, DEMICOM, Mittuniversitetet, Elisabeth.Stur@miun.se, 010-142 87 62
Lottie Jangdal, forskare, DEMICOM, Mittuniversitetet, lottie.jangdal@miun.se, 010-142 84 81


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-06-14