Mittuniversitetet stärker världsledande forskning inom religionsvetenskap

Tis 18 jun 2019 14:37

Forskning om fornegyptisk religion ger för första gången Mittuniversitetet tillträde till spetsforskningsprogrammet Pro Futura. Det är Riksbankens Jubileumsfonds styrelse som varje år handplockar forskare som får bygga upp världsledande forskning inom sitt område. Ivan Miroshnikov är en av fem utsedda forskare 2019.

Book of the Dead
Den egyptiska Dödsboken har fascinerat människor i årtusenden. Ivan Miroshnikovs forskning kring andra skrifter kommer att ge oss än fler fascinerande vittnen om egyptiskt religiositet. Foto: Paolo Gallo, Mostphotos.

− Det här är ett forskningsprojekt som kommer att bli av enorm betydelse för forskningen framöver och den religionshistoriska miljön. Mittuniversitetet befäster nu sin plats som en av de snabbast växande och mest kreativa miljöerna i Norden, säger Jörgen Magnusson, docent och ämnesföreträdare för religionsvetenskapen vid Mittuniversitetet.

Under hösten 2018 utvecklade doktor Ivan Miroshnikov och docent Jörgen Magnusson vid Mittuniversitetet ett forskningsprojekt som Mittuniversitetet nominerade till ansökan i ett av Nordens främsta spetsforskningsprojekt. Pro Futura är ett spetsforskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap som Riksbankens Jubileumsfond driver tillsammans med SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study). Inom ramen för programmet ges forskare möjlighet att forska under mycket goda villkor under fem till sju år. Programmet har pågått sedan 1999.

− Trots att religionsvetenskapen är ett av de yngsta ämnena vid Mittuniversitetet har man på några få år rönt uppmärksamhet för sin forskning och utbildning och beskedet stärker profilen. Vår e-lärandemiljö lockar studenter som är intresserade av äldre tiders religion, oavsett var de bor, och studier som kan vara svåra att upprätthålla vid campusbaserade och mer traditionella universitet har visat sig fungera väl hos oss, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Under 1900-talet har det gjorts några mycket sensationella skriftfynd i Mellanöstern där det mest kända är de s.k. dödahavsrullarna. Genom utgrävningar och gravplundringar har vi fått än fler texter som kan lära oss mer om en av västerlandets mest outforskade tider. De nyupptäckta texterna skänker även nytt ljus över tidigare gjorda skriftfynd för att vi ska kunna förstå hittills svårtolkade delar av västerlandets och det gamla Egyptens historia.


Ivan Miroshnikov kommer under de kommande åren att bygga upp online-databaser där man kan studera de många varianter av fornegyptisk religiositet som de nyupptäckta handskrifterna vittnar om. Han har de senaste åren varit verksam vid universitetet i Helsingfors, men började sin forskarbana i Moskva. Utöver breda kunskaper i religionshistoria och filosofi behärskar han även antik arabiska, egyptiska, grekiska, hebreiska, latin och gammalnubiska.

− Forskningen kring de nyutgivna texterna kommer att skaka om synen på antikens religiositet och det är väldigt glädjande att vi lyckats knyta detta arbete till Mittuniversitetet, säger Jörgen Magnusson.

Kontaktpersoner:
Jörgen Magnusson, docent och ämnesföreträdare för religionsvetenskap vid Mittuniversitetet, 070-823 52 42, jorgen.magnusson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-06-18