Nytt forskningsprojekt ska ge säkrare vårdkedja

Tor 27 jun 2019 08:05

När hälso- och sjukvården minskar sina kostnader blir ofta vårdkedjan hårt belastad och följden blir snabba förflyttningar av patienter. Ett omfattande forskningsprojekt ska nu ge ny kunskap om hur vårdkedjan kan förbättras. Det pågående arbetet diskuteras vid ett seminarium under Almedalsveckan.

sjukvård, vård, säng, sköterska, sjukhus

− Det finns flera studier som visar att förflyttningar i vårdkedjan är förenat med risker. Att flytta patienter från en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning innebär till och med en ökad risk för förlängd sjukhusvård och dödlighet. Vi har valt att lägga ett forskningsperspektiv som inkluderar både omvårdnad och kvalitetsteknik, vilket inte är helt vanligt, säger Marie Häggström, lektor vid Institutionen för Omvårdnad på Mittuniversitetet.

I forskningsprojektet är syftet att bidra med ny kunskap om hur vårdkedjan kan förbättras. Arbetet har ett specifikt fokus på ledarskap, vårdkontinuitet, säkerhetskultur och lärande. Forskningen bedrivs tvärvetenskapligt mellan ämnena omvårdnad och kvalitetsteknik för att skapa nya infallsvinklar. Forskningsprojektet sker i samverkan med olika hälso- och sjukvårdsorganisationer.

− Målet är så klart en säkrare vårdkedja där färre patienter drabbas. När vi lyfter frågan under Almedalsveckan vill vi ta tillfället i akt att låta branschexperter medverka i diskussionen. Det är stora och viktiga frågor för vårdsektorn, säger Lilly-Mari Sten, doktorand vid Institutionen för kvalitets- och maskinteknik på Mittuniversitetet.

Medverkande i seminariet:
Marie Häggström, Forskare, Mittuniversitetet
Lilly-Mari Sten, Forskare, Mittuniversitetet
Jenny Wibacke, Ordförande, Ledarna inom Vård och Omsorg (LiVO)
Charlotta George, Sakkunnig inom patientsäkerhet, Socialstyrelsen
Johanna Ulfvarsson, Sakkunnig inom digitalisering och forskning, Svensk sjuksköterskeförening
Moderator är Elin Rodin, Mittuniversitetet.

Mittuniversitetets arrangemang i Almedalen genomförs onsdag 3 juli och består av sex seminarier med varierat innehåll, men med tydlig koppling till aktuell forskning och angelägna samhällsfrågor.

Seminariet ”Ökade risker när svårt sjuka patienter förflyttas i en ansträngd vårdkedja – hur kan detta undvikas?” genomförs på Campus Gotland, lokal B51, med start 09.00, onsdag 3 juli.

Kontaktpersoner:
Marie Häggström, lektor vid Institutionen för Omvårdnad på Mittuniversitetet, 010-142 86 69, marie.haggstrom@miun.se
Lilly-Mari Sten, doktorand vid Institutionen för kvalitets- och maskinteknik på Mittuniversitetet, 010-142 86 58, lilly-mari.sten@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-06-27