Skogsbränderna 2018 engagerade tusentals frivilliga – men hur tas hjälpen tillvara?

Skogsbränderna 2018 engagerade tusentals frivilliga – men hur tas hjälpen tillvara?

Ons 26 jun 10:39

Förra sommaren upptäcktes mer än 500 skogsbränder i Sverige, 25000 hektar brann och 7000 räddningsinsatser genomfördes. Allmänhetens vilja att hjälpa var stor och i ett seminarium under Almedalsveckan diskuterar krisforskare och experter hur frivillighet på bästa sätt tas tillvara i kris. SVT Forum har valt att sända seminariet.

Skogsbrand

− Årtionden av samhällsvetenskaplig krisforskning har visat att människors vilja att hjälpa till när större kriser inträffar är otroligt stark. Trots detta är möjligheterna till att integrera dessa frivilliga många gånger problematisk. Utmaningen är alltså väl känd, men frågan är hur vi kan lösa det, säger Roine Johansson, professor i sociologi vid Risk- och krisforskningscentret, RCR, vid Mittuniversitetet.

I seminariet medverkar Jan-Åke Björklund, ansvarig för den så kallade Skogsbrandsutredningen, chefen för Röda Korsets krisberedskapsenhet, Ylva Jonsson Strömberg och Anneli Bergholm Söder, chef för operativa avdelningen på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

− Både forskning och erfarenhet från olika kriser visar att organiserade frivilliga blir lättare att samverka med. Men vi vet också att frivilligheten i samband med större kriser framförallt är händelsedriven. De snabbaste och viktigaste insatserna kommer många gånger från lokalbefolkningen som öppnar upp bygdegårdar, lagar mat åt brandmän eller hjälper grannar att evakuera. Är det också en form av frivillighet som behöver organiseras och hur ska i så fall det ske?, säger Linda Kvarnlöf, lektor i sociologi vid Risk- och krisforskningscentret, RCR.

Medverkande i seminariet:
Roine Johansson, Forskare, Mittuniversitetet
Linda Kvarnlöf, Forskare, Mittuniversitetet
Jan-Åke Björklund, Utredare, Skogsbrandsutredningen 2018
Ylva Jonsson Strömberg, Chef krisberedskapsenheten, Röda Korset
Anneli Bergholm Söder, Chef operativa avdelningen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB
Moderator är Robert Pettersson, Mittuniversitetet.

Mittuniversitetets arrangemang i Almedalen genomförs onsdag 3 juli och består av sex seminarier med varierat innehåll, men med tydlig koppling till aktuell forskning och angelägna samhällsfrågor.

Seminariet ”Sveriges skogar brann och mänger av frivilliga strömmade till, men var hjälpen alltid välkommen?” genomförs på Campus Gotland, lokal B51, med start 12.30, onsdag 3 juli. SVT Forum finns på plats för att spela in seminariet för sändning.

Kontaktpersoner:
Roine Johansson, professor i sociologi vid Risk- och krisforskningscentret, RCR, Mittuniversitetet, 010-142 81 53, roine.johansson@miun.se
Linda Kvarnlöf, lektor i sociologi vid Risk- och krisforskningscentret, RCR, Mittuniversitetet, 010-142 81 18, linda.kvarnlof@miun.se