SMART-projektet blev en succé – nu avslutas det

Ons 05 jun 2019 07:50

Ett av Mittuniversitetets största forskningsprojekt, SMART - Smarta system och tjänster - går nu mot sitt slut. Det treåriga projektet har involverat närmare 6000 personer, genererat 15 nya produkter inom Internet of Things och lett till 100 publicerade forskningsartiklar. Idag avslutas projektet med en Tech Tour.

illustration SMART-projektet

– När vi startade projektet kunde vi aldrig ana vilken genomslagskraft det skulle ha. Vi har ökat kunskapen inom Internet of Things på ett enastående sätt, exempelvis har antalet företag i projektet som har verksamhet inom IoT ökat från 9% till över 70%. Dessutom har projektet genererat ytterligare 80 miljoner i nya forskningsprojekt inom industriell IoT och miljömätningar, säger Mattias O´Nils, professor och ledare för forskningscentret STC, Sensible Things That Communicate vid Mittuniversitetet.

SMART-projektet har bland annat lett till att man har utvecklat trådlösa sensorer som sänder data i realtid för att exempelvis mäta radon, bräddning vid översvämning eller att mäta timmer med hjälp av Artificiellt Intelligens, AI. Inom projektet har man också använt olika typer av kamerateknik och 3D-visualisering för att upptäcka isbildning på vindkraftverk och kartlägga fåglars rörelsemönster för att undvika krock med vindkraftverkens rotorblad.

– Internet of Things handlar om hur vi kan optimera resurser när olika saker börjar kommunicera med varandra. Vi såg tidigt potentialen eftersom det finns god kompetens och forskning inom området på Mittuniversitetet och vi såg möjligheter att stärka den i samarbete med regionens företag och organisationer. Syftet har varit att öka kunskapen och därigenom öka företagens attraktivitet och vi når våra projektmål med god marginal, säger Mattias O´Nils.

Onsdag 5 juni arrangerar SMART-projektet sitt avslutningsevent - en vandrande konferens, SMART Tech Tour, med över 100 anmälda deltagare.

– Vi kommer bland annat att besöka MittSverige Vatten & Avfall som berättar om sin resa med att digitalisera sina avloppsbrunnar. Biometria kommer att berätta hur de förbättrat och sparat pengar på virkesmätning med hjälp av AI och Telia kommer att berätta om Norrlands första 5G-nät som lanserades i Sundsvall i förra veckan, säger Mattias O´Nils.

SMART Tech Tour inleds 08.30, onsdag 5 juni, och under dagen besöks:
• Bucher Emhart Glass – Industrial IoT
• Permobil – IoT för tillgänglighet
• Telia – 5G och IoT-säkerhet
• MittSverige Vatten och Avfall – Mäta i miljön
• Biometria – Virkesmätning med AI
• Sundsvalls kommun och ServaNet – Smarta staden och LoRa-nätverk

Mer information om eventet: https://www.miun.se/en/Research/research-centers/stc-researchcentre/events-seminars/events/avslutningsevent-smart/

Kontaktperson:
Mattias O'Nils, professor och ledare för STC forskningscenter, mattias.onils@miun.se, 070-695 76 68 

Fakta SMART:
Det treåriga projektet har haft en budget på 63 miljoner och finansierats av EU:s regionala utvecklingsfond, Landstinget Västernorrland, Sundsvalls kommun, KK-stiftelsen, Mittuniversitetet samt 25 stora och små företag i Västernorrland och Jämtland. Projektet har utförts på forskningscentret STC -  Sensible Things that Communicate.

Under SMART-projektet har:

  • 6000 personer deltagit i projektets aktiviteter, event, workshops
  • 20 nya demonstratorer (prototyper) utvecklats och kommunicerats
  • 15 nya produkter utvecklats
  • Antalet företag i projektet med verksamhet inom Internet of Things ökat från 9 % till över 70 %
  • 100 forskningsartiklar inom området publicerats
  • Etableringen av Norrlands första 5G-nät kommit till stånd
  • Ytterligare 80 miljoner kronor tillkommit i ny nationell finansiering till regionen för projekten MiLo  - miljön i kontrolloopen och NIIT - Next generation  Industrial IoT
  • 41 nya anställningar tillkommit inom företagen för utveckling av SMART-området
  • Andelen kvinnliga doktorander ökat från 18% till 28 %

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-06-05