13 miljoner kronor till forskning och utveckling i Östersund

Tor 12 sep 2019 11:05

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har enats om hur man vill fördela 2020 års medel till forskning och utveckling. Inom ramen för det fyraåriga samverkansavtalet satsas 13 miljoner kronor kommande år.

Campus Östersund fasad hus

− Samverkansavtalen med kommuner i vår region är väldigt viktiga. Avtalet med Östersunds kommun tillkom redan 2011 och vi ser tydliga positiva effekter. Vi prioriterar profilområden inom idrott/vintersport, sportteknologi, besöksnäring samt risk och kris, men även andra områden, som kompetensförsörjning, ska kunna få stöd, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

För 2020 har följande fördelning beslutats av styrgruppen. Mittuniversitetet och Östersunds kommun finansierar dessa till hälften vardera:

Nationellt vintersportcentrum, 5 100 000 kr
Sports Tech Research Centre, 2 250 000 kr
Turismforskningsinstitutet ETOUR, 2 110 000 kr
Risk- och krisforskningscentrum, RCR, 1 500 000 kr
Institutionen för kvalitets- och maskinteknik, 1 264 000 kr
Avdelningen för Forsknings- och Utbildningsstöd, 850 000 kr

Bland de projekt som får medel märks till exempel forskning kring hur kvinnliga idrottare upplever och påverkas av menstruation liksom fortsatt forskning kring prestationsoptimering hos elitaktiva längdåkare och skidskyttar. Medel har också beviljats för ett projekt kring kvalitet i förskolan och olika insatser för att stärka arbetet med kompetensförsörjning, vilket ska leda till att fler studenter får jobb efter utbildning och stannar kvar i kommunen.

− Genom samverkansavtalet kan vi ytterligare profilera Östersund som en attraktiv kommun där ny, viktig kunskap också leder till utveckling och bidrar till hållbar tillväxt. Våra politiker satsar sex miljoner kronor per år och målet är att det ska ge långsiktig effekt, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.

Samverkansavtalet mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet omfattar åren 2019-2022 och under perioden ska totalt 48 miljoner kronor fördelas till forskning och utveckling.

Kontaktpersoner:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Anders Wennerberg, kommundirektör Östersunds kommun, 063-14 37 70


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-09-13