Antagningen till två lärarutbildningar vilas höstterminen 2020

Tor 26 sep 2019 14:02

Mittuniversitetet har beslutat att programmet grundlärare med inriktning mot fritidshem samt grundlärare med inriktning mot årskurs 4-6 görs vilande höstterminen 2020.

Mittuniversitetet

Åtgärden är ett led i det arbete som följer på Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning av lärarutbildningarna våren 2019.

− Vi vill frigöra tid för att arbeta med kvalitetsutvecklingsfrågor för de två programmen och för att kunna säkra examensrätten för alla fyra inriktningar. Vi tar synpunkterna från Universitetskanslersämbetet på största allvar och måste minska volymen för att kunna genomföra de åtgärder som behövs, säger Anna Olofsson, dekan vid humanvetenskapliga fakulteten.

Beslutet berör 30 platser på inriktningen mot fritidshem samt 40 platser på inriktningen mot årskurs 4-6 och innebär att det inte tas in några nya studenter inför höstterminen 2020. De som redan studerar vid dessa utbildningar berörs inte. Deras utbildning fortlöper som planerat. Ambitionen är att återuppta antagningen till höstterminen 2021.

− Trots vår tillfälliga neddragning kommer vi att fortsätta examinera ett stort antal lärare de närmaste åren. Vi har förståelse för att vårt beslut ändå kan väcka reaktioner, men eftersom vi inte säger upp personal skapar vi utrymme för att bygga upp vår forskningskompetens så att vi på sikt kan säkra samtliga fyra inriktningar på lärarutbildningarna, säger Peter Degerman, vice dekan för lärarutbildningarna på Mittuniversitetet.

Antalet platser vid lärarutbildningarna på Mittuniversitetet har ökat de senaste åren. Till antagningen höstterminen 2014 fanns totalt 175 platser, vilket sedan ökat till 235 platser till antagningen höstterminen 2018. Även antalet platser till antagningen på vårterminen har ökat; från 30 platser vårterminen 2015 till 75 platser vårterminen 2019.

− Vårt dilemma är att vi har tagit ansvar för de särskilda satsningar som regeringen gjort på lärarutbildningen i landet och därför utökat platserna på inriktningarna. Men, vi får tyvärr inte utökade forskningsmedel, vilket gör det svårt att rekrytera personal med den vetenskapliga kompetens som krävs i motsvarande omfattning. Det här är olyckligt och en svår utmaning för oss som mindre lärosäte, säger Anna Olofsson.

Sedan Universitetskanslersämbetet, UKÄ, delgav sin utvärdering i våras har Institutionen för Utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet intensifierat utvecklingsarbetet kring lärarutbildningarna. Universitetskanslersämbetet konstaterade i sina utvärderingar att det är flera av landets lärarutbildningar som har brister som måste åtgärdas under det kommande året.

För Mittuniversitetets del handlar det främst om fler rekryteringar av forskare och lärare, att åstadkomma en närmare koppling mellan lärarutbildningarna och forskning samt att utveckla de olika utbildningsformerna som finns för lärarutbildningarna.

Kontaktperson:
Anna Olofsson, dekan Humanvetenskapliga fakulteten, 070-680 30 32, anna.olofsson@miun.se 

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-09-26