ETOUR-forskare får prestigefyllt FN-uppdrag

Fre 13 sep 2019 08:18

Forskaren Lusine Margaryan vid turismforskningscentret ETOUR på Mittuniversitetet har utsetts till en av huvudförfattarna när FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, ska presentera sina preliminära slutsatser kring hållbart nyttjande av vilda arter.

Lusine Margaryan, EJT
Lusine Margaryan undersöker viltskådning i den kommande FN-rapporten. Foto: Annacarin Aronsson, Mittuniversitetet.

– De globala miljöutmaningarna ifråga om minskningen av biologisk mångfald och klimatförändringar medför att alltfler vilda arter är beroende av människors beslutsfattande för sin överlevnad. IPBES-rapporten är ett globalt initiativ i syfte att förena de senaste forskningsrönen som ett stöd för beslutsfattare, säger Lusine Margaryan, forskare vid turismforskningscentret ETOUR.

I den kommande FN-rapporten behandlar Lusine Margaryan frågor som rör hållbart nyttjande av vilda arter inom turismsektorn. I november deltar hon, tillsammans med hundratalet andra experter från 45 länder, i en konferens i Nairobi som ett led i arbetet med den kommande rapporten från IPBES.

IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) är en mellanstatlig forskarplattform som bildades 2012 och har fler än 100 länder som medlemmar.  Uppgiften är bland annat att sammanställa kunskap om biologisk mångfald och ekosystemtjänster och IPBES fyller liknande funktioner som IPCC gör på klimatområdet.

– Det här IPBES-initiativet visar tydligt hur turism är sammanlänkat med vår tids centrala utmaningar och det understryker hur vi med hjälp av forskning kan stötta framtida beslutsfattande på området. Lusine Margaryans inbjudan att delta säger både något om hennes expertis och om ETOURs bredd och djup som forskningsmiljö, säger Dimitri Ioannides, centrumledare vid ETOUR.

Lusine Margaryan är knuten till ETOUR sedan 2012, men kommer ursprungligen från Armenien och nominerades till IPBES av den armeniska regeringen.

– I kapitel två, där jag är delaktig, försöker vi förstå konceptualisering och metoder för hållbart nyttjande av vilda arter. Min uppgift är att undersöka viltskådning som ett exempel på hur man kan använda djurlivet på ett icke-konsumerande sätt. Turismens exempellösa globala utbredning kan göra stor skada men kan också bidra markant till bevarandet av arter. Det är därför viktigt att ha en bra förståelse för hur man kan förhindra det förra och gynna det senare, säger Lusine Margaryan.

Rapporten kommer att publiceras 2021.

Kontaktperson:
Lusine Margaryan, forskare vid turismforskningscentret ETOUR och universitetslektor vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism, lusine.margaryan@miun.se, 010-142 80 75


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-09-13