Mittuniversitetet får extra miljoner för satsning på distansutbildning

Tor 02 jan 2020 09:43

Regeringen satsar på ökad tillgång till utbildning i hela landet genom distansutbildning. Mittuniversitetet får tillsammans med två andra lärosäten därför dela på 7 miljoner 2020. Regeringens satsning fortsätter även de kommande två åren.

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Mittuniversitetet är sedan länge ett av landets ledande lärosäten då det gäller utveckling av utbildningar på distans.

-          Vi är glada att vi som ett av tre lärosäten får ta del av denna satsning vilket är ett kvitto på att vår sedan länge egna långsiktiga satsning ses som viktig för samhällsutvecklingen, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Fokus på satsningen från Regeringens sida ligger på professionsutbildningar och verksamhetsförlagd utbildning samt ett ökat stöd till studenter i samverkan med kommuner, lärcentra och andra aktörer.

-          Vi har redan påbörjat utveckling av ett helt nytt sätt att erbjuda distansutbildning som är mer flexibelt både i tid och omfattning utifrån både studenternas och arbetsgivares behov och därför kommer dessa extra medel väl till pass, fortsätter Anders Fällström. 

Satsningen innebär att Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet samt Högskolan i Gävle får 2,3 miljoner kr var under 2020 samt ungefär lika mycket per år fram till och med 2022.

För mer information och kommentarer, kontakta:

Anders Fällström, rektor, 070-493 85 27


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-01-02