Tarmbakterier hjälper forskarna att skydda dricksvattnet

Ons 08 jan 2020 13:52

Hur kan tarmbakterien E.coli i själva verket bidra till en bättre vattenkvalitet och hjälpa oss att skydda våra vattendrag? Den frågan ställs i ett nytt forskningsprojekt som leds av Mittuniversitetet.

Vatten

E.colibakterier orsakar förorenat vatten, men genom att spåra bakterierna vill nu forskarna hitta nya metoder för att skydda vattnet.

− Sverige har en unik resurs, i framför allt norra delarna av landet, eftersom där finns mängder med vattendrag vars vatten är så rent att det går att dricka, men medvetenheten om det här är på väg att försvinna. I takt med att vi ser fler och nya etableringar i exempelvis fjällvärlden måste vi hitta innovativa metoder som både kan skydda dessa vattendrag och vårt dricksvatten, säger Anders Jonsson, professor i miljövetenskap vid Mittuniversitetet.

Forskarna kommer att genomföra provtagningar samt kemiska och mikrobiologiska analyser i de övre delarna av Indalsälven, uppströms Storsjön, samt i vattendrag i fjälltrakterna som gränsar mot Norge. Man kommer att spåra E.colibakterier och så kallad e-DNA, spår som alla organismer lämnar genom till exempel hudrester, saliv eller avföring.

Med hjälp av särskild teknik kan man genom e-DNA sedan spåra vilka djur eller andra organismer som vistats i miljön.

− Vi använder E.coli och e-DNA för att spåra föroreningar från avföring och hitta till ursprungskällan för föroreningen. I vår tidigare forskning har vi sett att E.colibakterier kan färdas avsevärt längre än man tidigare har trott, särskilt vid vårflod och låga vattentemperaturer. Om projektet lyckas ger det väldigt bred samhällsnytta och viktiga lärdomar för att förebygga problem med vattenföroreningar, säger Anders Jonsson.  

Projektet ECWA-NOR fick nyligen drygt 4,5 miljoner kronor i bidrag från KK-stiftelsen och forskarna samverkar med flera andra verksamheter. Vatten och Miljöresurs AB producerar dagligen 4,5 miljoner liter vatten till konsumenter i norra Sverige och bidrar med kunskap om hur man bevarar en hög dricksvattenkvalitet. Företagen MoRe Research Örnsköldsvik AB, AquaBiota Water Research AB, Hjortens Laboratorium AB samt Mälardalens högskola bidrar med expertis kring mätteknik och dataanalys.

I projektet ingår också Handölsdalens sameby.

− Samverkan med rennäringen är central. I Sverige finns cirka 4 000 renskötarföretag och 260 000 renar och näringen är beroende av tillgången till rent och hälsosamt vatten. Handölsdalens sameby ger oss tillgång till deras marker och den kunskap som finns inom samebyn kring samspelet med naturen, säger Anders Jonsson.

 

Kontaktperson:                         
Anders Jonsson, professor i miljövetenskap vid Mittuniversitetet, 010-142 83 61, anders.jonsson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-01-08