Unikt testprogram ska ge bättre hälsa hos utsatt grupp

Tor 30 jan 2020 08:11

Närmare 400 personer med intellektuell funktionsnedsättning genomgår en hälsokontroll under Special Olympics Invitational Games i Östersund. Testerna genomförs på Mittuniversitetet.

Special Olympics
De tävlande deltagarna samt ytterligare ett hundratal personer ges möjlighet att genomgå hälsokontrollerna. Bild från Parasport Sverige.

− Att förbättra hälsan för den här målgruppen är en angelägen uppgift och jag är glad att vi får möjligheten att bidra. Vi har engagerat vår egen personal och studenter, men också volontärer med kunskap inom nutrition, fysioterapi, idrottsvetenskap eller psykologi, säger Marie Ohlsson, parasportkoordinator på Mittuniversitetet.

Hälsokontrollerna, Healthy Athletes, genomförs under tre dagar på campus Östersund och innebär att deltagarna får möjlighet att kontrollera syn, hörsel, fothälsa, munhälsa, fysiskt och psykiskt välmående och andra funktioner med hjälp av specialutbildade volontärer. Vid sju stationer ska hälsotester genomföras och alla tester är utformade för att minska risken för skador för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Johanna Oskarsson, masterstudent i idrottsvetenskap på Mittuniversitetet, ansvarar för stationen FUNFitness där ett 30-tal sjukgymnaster, idrottsvetare och studenter ska mäta fysisk förmåga som balans, kondition, styrka och rörlighet.

– Jag har rekryterat volontärer från stora delar av landet och ser verkligen fram emot det här. Det kommer även att finnas en station där deltagarna, tillsammans med sin tränare, utbildas i hur de kan förbättra sina svagheter genom praktiska övningar och de får även med sig ett anpassat träningsprogram, säger Johanna Oskarsson.

Hälsokontrollerna erbjuds till samtliga deltagare vid Invitational Games, men även ett hundratal andra personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i regionen får genomföra screeningen.

– Att aktiva inom idrotten får möjlighet att delta i ett hälsoprogram av den här typen är helt unikt. Det förbättrar möjligheten att träna, men faktiskt också att leva ett bättre liv. Att vi dessutom nu kan erbjuda även personer utanför idrotten möjligheten att delta i vårt gemensamma hälsoprogram känns extra roligt, säger Kristin Frilund, ansvarig för Healthy Athletes-programmet på Parasport Sverige.

Mittuniversitetet har de senaste åren stärkt sitt arbete kring parasport och förhoppningen är att Healthy Athletes kan generera forskningsprojekt inom området.

– Vi vill bygga vidare på en framgångsrik, ämnesövergripande forskning kring idrott och parasport där nya samarbeten regionalt, nationellt och internationellt kan startas. Healthy Athletes kan vara ett steg på vägen för ett bredare hälsoperspektiv i den här delen av vår forskningsverksamhet, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet.

Media är välkomna att delta vid hälsoscreeningen måndag 3 februari 10.00 på Mittuniversitetet, campus Östersund.

Kontaktpersoner:
Marie Ohlsson, parasportkoordinator Mittuniversitetet, 010-142 89 47, marie.ohlsson@miun.se
Kristin Frilund, ansvarig för Healthy Athletes, Parasport Sverige, kristin.frilund@parasport.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-01-30