Klart för ny internationell utbildning i gastronomi

Fre 23 okt 2020 07:51

I januari startar ett nytt internationellt masterprogram i gastronomi. Mittuniversitetet erbjuder tillsammans med de tre universiteten i Parma, Alicante och Bergen det ettåriga programmet som är ett resultat av samarbetet inom UNESCO Creative Cities Network.

Mat
Foto: Tina Stafrén.

Programmets fokus är att utveckla kunskaper inom lokal matproduktion, gastroturism samt kvalitets- och hållbarhetsaspekter inom matproduktion. Inledningsvis kommer 20 studenter att antas till programmet, som ska utbilda experter inom gastronomi och hållbarhet.

– Genom Food City Design-programmet är målet att bidra till mer kunskap kring hållbara produktionssystem för livsmedel, lokal gastronomi och turism – de är viktiga inslag för lokal och regional konkurrenskraft, säger Wilhelm Skoglund, lektor vid Mittuniversitetet och kontaktperson för programmet.

Utbildningen kommer att bygga på en tvärvetenskaplig grund och omfatta föreläsningar, labbklasser, studieresor till etablerade matregioner och workshops med erkända mathantverkare och experter.

Det är regionen Emilia Romagna i Italien som finansierar utbildningen och samtliga studenter kommer därför att tillbringa cirka sex veckor i Parma för att medverka på lärarledda lektioner och ta del av regionens matkultur. 

– UNESCO-samarbetet har lagt grunden till utbildningen och samarbetet med de här ledande universiteten ger studenter tillgång till internationell expertis. Om den pågående coronapandemin tillåter kommer studenterna dessutom ha möjlighet att genomföra sina projektarbeten i någon av de medverkande regionerna, säger Wilhelm Skoglund.

På Mittuniversitetet och turismforskningscentret ETOUR har man under flera år forskat om hur städer kan utveckla sina kulturella och kreativa näringar, bland annat kring Östersunds UNESCO-arbete, vilket är kunskaper som man tar med sig in i det nya programsamarbetet.

– Studier har visat på utvecklingspotentialen i de här näringarna och genom det här utbildningssamarbetet med Parma, Alicante och Bergen så skapas än bättre förutsättningar vår region att utvecklas, säger Wilhelm Skoglund.

Läs mer om programmet här: www.miun.se/food_city_design

Kontaktperson:
Wille Skoglund, universitetslektor och forskare vid Mittuniversitetet,
010-142 83 95, wilhelm.skoglund@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-10-23