Rekordökning av sökande till vårens utbildningar

Fre 16 okt 2020 13:27

Inför vårterminen nästa år är det drygt 25 000 personer som valt att söka en utbildning på Mittuniversitetet, vilket är en ökning med 35 % jämfört med fjolåret då antalet sökande var drygt 18 600. Även antalet förstahandssökande ökar jämfört med tidigare år och uppgår till drygt 7 000.

Internationalisering IRO utlandsstudier utbytesstudent
Foto: Sandra Lee Pettersson.

Mittuniversitetets siffror är mycket starka sett till statistiken för hela landet. Siffror från Universitets- och högskolerådet, UHR, visar att det totala antalet sökande till Sveriges alla universitet och ökar med tolv procent jämfört med förra toppnoteringen som gällde vårterminen 2020.

− Även om man ska vara försiktig med termer som rekordsiffror så är det precis det vi ser för Mittuniversitetet vad gäller sökande till vårterminen. Det är klart att siffrorna döljer en pandemieffekt, men vi vet också att vi har en stark trend som hållit i sig i flera år där till exempel antalet förstahandssökande ökat varje år sedan 2015, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Ansökningstiden för att studera vid landets universitet och högskolor i vår gick ut den 15 oktober. Totalt är det närmare 25 200 sökande till Mittuniversitetets utbildningar, vilket är en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande sökomgång ifjol. Antalet förstahandssökande har ökat från drygt 6 000 förstahandssökande till drygt 7 000.

– Det är både glädjande och viktigt att så många väljer att rusta sig genom högre utbildning för att öka möjligheten till jobb och stärka såväl näringsliv som övriga samhället. Den största ökningen av antalet sökande har vi till våra kurser, som ökar från drygt 15 000 sökande till drygt 21 000, men där har vi också vårt absolut största utbud vad gäller vårterminen, säger Kicki Strandh, kommunikationschef.

Statistiken visar också att det är, i stort sett, samma utbildningar och kurser som hamnar på de olika topplistorna år från år, men i synnerhet sjuksköterskeutbildningen visar en rejäl ökning av såväl det totala antalet sökande som förstahandssökande i år.

Programutbildningar med flest förstahandssökande VT21
1. Folkhälsovetenskapliga programmet (distansutb): 480 förstahandssökande

2. Sjuksköterskeutbildningen (campusutb – Sundsvall/Östersund): 226
3. Magisterprogram – arbetsliv, hälsa och rehabilitering (distansutb): 219

Programutbildningar med flest antal sökande totalt VT21
1. Folkhälsovetenskapliga programmet (distansutb): 1 276 sökande totalt
2. Socionomprogrammet (campusutb – Östersund): 832
3. Sjuksköterskeutbildningen (campusutb – Sundsvall/Östersund): 733

Kurser med flest förstahandssökande VT21
1. Kriminologi GR (A), Kriminologi A II (15.0 hp): 832 förstahandssökande
2. Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs (15.0 hp): 298
3. Psykologi GR (A), Introduktionsblock (30.0 hp): 241

Kurser med flest antal sökande totalt VT21
1. Kriminologi GR (A), Kriminologi A II (15.0 hp): 2 553 sökande totalt
2. Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs (15.0 hp): 1 852
3. Psykologi GR (A), Positiv psykologi (7.5 hp): 1 561

För den som missade sista ansökningsdatum går det för vissa utbildningar att göra en sen anmälan. Sena anmälningar behandlas om det finns lediga platser på utbildningen. Läs mer på www.antagning.se.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-06-20