Sjuksköterskors erfarenheter från pandemin i fokus i ny studie

Fre 09 okt 2020 08:01

Coronapandemin ger landets sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter en unik möjlighet att skaffa sig erfarenheter från vårdarbete under pandemi. Genom att följa ett 60-tal deltagare i en ny forskningsstudie ska sjuksköterskeutbildningen och sjukvården ges ny kunskap.

Sköterska preparerar dropp
Deltagarna i studien rekryteras från flera olika verksamheter inom sjukvården - akutsjukvård, intensivvård, somatisk vård, psykiatrisk vård, palliativ vård, kommunal hemsjukvård och primärvård. Foto: Syda Productions, Mostphotos.

Studien genomförs av Institutionen för omvårdnad vid Mittuniversitetet och studenterna kommer att följas från utbildningstiden och ut i yrkeslivet under en period på upp till två år. Parallellt genomförs också intervjuer med erfarna yrkesverksamma sjuksköterskor.

– Sjuksköterskans arbetssituation och de utmaningar de möter i omhändertagandet av patienter i ett pandemiläge är av stor vikt för ämnet omvårdnad som är huvudämne inom utbildningen. Som utbildningsanordnare är det vår skyldighet att inhämta så mycket kunskap vi kan för att lära inför framtiden, säger Malin Rising-Holmström, docent och ämnesföreträdare vid Institutionen för Omvårdnad.

Projektet är inriktat på sjuksköterskestudenters och yrkesverksamma sjuksköterskors erfarenheter av krismedvetenhet och katastrofmedicinsk beredskap med fokus på omvårdnad och sjukvård i pandemi. Sjuksköterskestudenter kommer att intervjuas i slutet av sin utbildning och sedan följs den intervjun upp med ytterligare en intervju under deras första yrkesverksamma år.

– Forskarna som deltar i projektet är själva sjuksköterskor med lång erfarenhet och som idag bedriver forskning inom intensivvård, barn, akut omhändertagande och organisation av vårdområdet. Det gör också att projektet får kliniskt anknutna frågeställningar som rör sjuksköterskeprofessionen, säger Marie Häggström, prefekt vid Institutionen för Omvårdnad, Mittuniversitetet.

Deltagarna i studien rekryteras från flera olika verksamheter inom sjukvården - akutsjukvård, intensivvård, somatisk vård, psykiatrisk vård, palliativ vård, kommunal hemsjukvård och primärvård. Arbetet har redan inletts och pågår till 2022.

– Vi rekryterar deltagare löpande så om man är intresserad av att medverka i studien får man gärna höra av sig till oss. Resultatet kommer vi sedan att återföra till deltagande verksamheter och utbildningar inom hälso- och sjukvården. Vi räknar också med att publicera ett antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter, säger Malin Rising-Holmström.

Kontaktpersoner:
Malin Rising-Holmström, docent och ämnesföreträdare vid Institutionen för Omvårdnad, 010-142 84 23, 070-640 09 77, malin.rising-holmstrom@miun.se
Marie Häggström, prefekt vid Institutionen för Omvårdnad, marie.haggstrom@miun.se, 010-142 86 69

Läs mer


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-04-28