Förskollärarprogrammet åter på campus Östersund

Tor 12 nov 2020 12:05

Till höstterminen 2021 erbjuds förskollärarprogrammet på campus Östersund igen. Tidigare i veckan beslutades att 30 studenter kommer att kunna antas.

Östersund

− Beslutet innebär att vi utökar förskollärarprogrammet så att vi också tar in studenter vid campus Östersund till höstterminen 2021. Samtidigt vill vi också undersöka om vi i framtiden skulle kunna erbjuda andra program inom lärarutbildningen även i Östersund beroende på vad som passar verksamheten, säger Peter Degerman, vice dekan för lärarutbildningarna vid Mittuniversitetet.

Förskollärarprogrammet vid campus Östersund kommer att genomföras som en campus-distansutbildning, där huvuddelen av utbildningen sker på distans med obligatoriska inneveckor. Det är samma upplägg som används idag vid förskollärarprogrammet på campus Sundsvall.

− Det har funnits en stark önskan både från oss och från företrädare i regionen att kunna erbjuda lärarutbildningar även i Östersund. Institutionen för Utbildningsvetenskap arbetar nu aktivt och långsiktigt med detta och rektor har tillskjutit resurser för att bygga upp kompetens på campus Östersund, säger Anna Olofsson, dekan vid Fakulteten för humanvetenskap vid Mittuniversitetet.

I dagsläget finns det arbetsintegrerade grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, (AIL) på båda campusorterna medan övriga lärarutbildningar är knutna till campus Sundsvall. Den senaste antagningen till förskollärarprogrammet vid campus Östersund skedde inför höstterminen 2017 därefter har programmet enbart erbjudits i Sundsvall med 60 platser. Utbildningen i Sundsvall påverkas inte av beslutet att också erbjuda förskollärarprogrammet i Östersund.

− Vi har det senaste året bedrivit ett omfattande kvalitetsarbete och en översyn av organisationen och tidigare i höst fick vi bekräftelse i Universitetskanslersämbetets granskning att våra utbildningar håller hög kvalitet. Det är också en viktig faktor till varför vi känner oss redo att ta detta steg, säger Peter Degerman.

Kontaktpersoner:
Peter Degerman, vice dekan för lärarutbildningarna på Mittuniversitetet, peter.degerman@miun.se, 072-506 58 22
Anna Olofsson, dekan vid Fakulteten för humanvetenskap, anna.olofsson@miun.se, 070-680 30 32


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-11-12