Gigarbetet under lupp i ny forskningsstudie

Mån 09 nov 2020 07:44

Gigarbetarnas tillvaro och villkor i Sverige ska nu granskas i ett nytt, treårigt forskningsprojekt. Som en del i arbetet kommer forskarna själva att ta egna gigarbeten.

Cykelbud
Forskarna planerar att genomföra ett 60-tal intervjuer med gigarbetare och deltagarna till studien ska sökas via de appar och plattformar som gigarbetare använder. Foto: Petr Zaika, Mostphotos.

Kristina Zampoukos, doktor i samhällsgeografi vid Mittuniversitetet, leder projektet ”Rejtad, rosad, ratad – en studie av tillvaron som gig-arbetare”. Hon betonar vikten av att området belyses av forskare eftersom det rör en grupp som i regel saknar anställning och arbetsplats på det sätt som vi vanligtvis tänker oss att det ser ut.

– Det finns väldigt lite forskning kring detta och den som finns är till stor del genomförd i amerikansk kontext. Nu vill vi föra in svenska villkor och förutsättningar för att ge en bild av en växande företeelse och se hur gigarbetarna förhåller sig till frågor som rör socialförsäkring, arbetsmiljöskydd och behovet av facklig eller annan organisering, säger Kristina Zampoukos.

Forskarna planerar att genomföra ett 60-tal intervjuer med gigarbetare och deltagarna till studien ska sökas via de appar och plattformar som gigarbetare använder. Tre kategorier av gigarbetare ska intervjuas, dels de som gör kvalificerat online-arbete såsom programmering och design, dels de som gör okvalificerat online-arbete, exempelvis datainmatning och bildsortering och slutligen de som tar uppdrag via appar som enklare leveranser, transporter och hushållstjänster.

– Vi kommer också att tillämpa autoetnografisk forskning, i det här fallet genom att själva ta uppdrag som gigarbetare. Det ska ge oss bättre insyn och förståelse och en möjlighet att reflektera kring egna upplevelser av arbetet. Jag är också övertygad om att våra egna erfarenheter ger oss bättre förutsättningar att ställa rätt frågor under intervjuerna, säger Kristina Zampoukos.

Projektet genomförs i samverkan med forskare vid Uppsala universitet och har fått nära fem miljoner kronor i stöd av det statliga forskningsrådet Forte. Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap ”för utveckling av strategier och policies för ett digitaliserat och socialt hållbart arbetsliv i Sverige”. Forskarna kommer också att samarbeta med forskare vid andra universitet, bland annat med ett holländskt och ett amerikanskt projekt, för möjligheten att göra internationella jämförelser.

– Om tre år vill vi ha en tydlig bild av vilka gigarbetarna är, hur de får ekonomin att fungera, om gigarbetet är deras enda inkomst eller bara ett komplement. Vi vill också veta mer om vilka strategier de utarbetar, individuellt och kollektivt, för att dra fördel av gigarbetet och hur de agerar för att förbättra villkoren för gigarbetare, säger Don Mitchell, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet.

Kontaktperson:
Kristina Zampoukos, doktor i samhällsgeografi vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism, Mittuniversitetet i Östersund, kristina.zampoukos@miun.se, 070-550 92 27


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-11-09