Mittuniversitetets första masterprogram i omvårdnad

Mån 23 nov 2020 08:56

Hösten 2021 startar ett nytt masterprogram i omvårdnad, en utbildning ska locka sjuksköterskor att både vidareutbilda sig och arbeta kvar inom hälso- och sjukvården. Det är första gången någonsin som Mittuniversitetet erbjuder ett masterprogram för vårdsektorn.

sjukvård, vård, säng, sköterska, sjukhus

Den tvååriga utbildningen omfattar 20 platser och ges på distans utan fysiska träffar på campus.

Läs mer om och ansök till utbildningen

– Det råder allvarlig sjuksköterskebrist både nationellt och internationellt och därför är det viktigt att göra yrket än mer attraktivt. I Sverige behövs det cirka 45 000 nya sjuksköterskor i framtiden. Genom kompetensutveckling och fortbildning, vilket ett masterprogram innebär, ökar förhoppningsvis sjuksköterskornas motivation att stanna kvar inom vården, säger Marie Häggström, prefekt vid Institutionen för Omvårdnad.

Masterprogrammet ska ge sjuksköterskor den kompetens som krävs för att arbeta som exempelvis verksamhetsutvecklare, vårdutvecklare och forskare och kunna driva förändrings- och utvecklingsarbete inom området såväl nationellt som internationellt.

– Utbildningen ger också sjuksköterskor med en äldre specialistutbildning möjligheten att fortbilda sig genom att fördjupa sin kompetens i omvårdnad. Den här typen av utbildning efterfrågas inom region, kommun, företagshälsovård och privata verksamheter inom hälso- och sjukvård, säger Malin Rising Holmström, ämnesföreträdare vid Institutionen för Omvårdnad.

I Socialstyrelsens rapport Framtidens vårdkompetens från 2019 konstateras att det är en utmaning för både högskolan och hälso- och sjukvården att attrahera människor att både utbilda sig och arbeta kvar inom hälso- och sjukvården. En av flera viktiga förutsättningar för att behålla och attrahera personal är möjlighet till fortbildning.

– Vi ser stora möjligheter att kunna fylla platserna eftersom det varje år examineras cirka 5 000 sjuksköterskor i Sverige. Vi vet att sjuksköterskeutbildningen är populär, Mittuniversitetet hade till exempel drygt 1 000 sökande till höstterminen 2020, och vi är tämligen övertygade om att även den här utbildningen blir attraktiv, säger Annika Kjällman Alm, programansvarig för avancerad nivå vid Institutionen för Omvårdnad.

Det nya masterprogrammet startar höstterminen 2021 och ansökan öppnar 15 mars.

Kontaktpersoner:
Annika Kjällman Alm, programansvarig för avancerad nivå vid Institutionen för Omvårdnad, 010-142 85 33, Annika.Kjallman-Alm@miun.se
Malin Rising-Holmström, docent och ämnesföreträdare vid Institutionen för Omvårdnad, 010-142 84 23, 070-640 09 77, malin.rising-holmstrom@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-02-22