Viktig fridykningsforskning genererar nya miljoner

Fre 06 nov 2020 07:51

Fortsatta studier ska göra fridykning säkrare genom att förebygga ”blackout” - att en dykare svimmar av syrebrist. Forskargruppen bakom projektet får nu ytterligare drygt fem miljoner kronor i donation från privata givare i USA.

Fridykare
Rekreationsdykning är en sport som ökar i popularitet, men är vetenskapligt understuderad. Fridykare på korallrev. Foto: Erika Schagatay.

− Det finns väldigt många som fridyker som rekreationssport och det är en understuderad grupp. Trots att dessa dykare inte gör så långa dyk drabbas den här gruppen oftare än tävlingsdykare och yrkesdykare av olyckor som kan leda till drunkning. Vi vill förstå vad som föregår dessa olyckor för att kunna förebygga blackout och förhindra att dykare drunknar, säger Erika Schagatay, professor i zoofysiologi vid Institutionen för Hälsovetenskap på Mittuniversitetet.

Forskarna vid Environmental Physiology Group (EPG) vid Mittuniversitetet studerar fridykare som dyker utan att andas. I studierna, som leds av Erika Schagatay, har man funnit att risken att drabbas av syrebrist kan uppstå även efter korta dyk om de utförs i serier – en effekt som nu ska studeras vidare.

− Tidigare har vi mest fokuserat på tävlingsdykning till extrema djup. Det finns dykare som kan nå över 100 m på ett andetag och vår grupp har undersökt hur det är möjligt. Donationen gör att vi kan fortsätta vårt arbete med målet att bidra till att fridykning blir en säker sport för alla, säger Erika Schagatay.

Tillsammans med sin forskargrupp har hon i många år bedrivit unik forskning utifrån en mängd olika aspekter av hur fridykning påverkar människokroppen och vilka faktorer som avgör människans förmåga att kunna fridyka.

Redan 2018 fick forskargruppen en donation på fyra miljoner kronor från samma privata givare som ”efter en noggrann genomgång av forskningen inom fältet valt att stödja det fortsatta arbetet inom EPG vid Mittuniversitetet, baserat på deras tidigare och nuvarande arbete”. Det möjliggjorde att en doktorand och en post doc kunnat arbeta i projektet med fysiologiska tester både på labb och i havet på olika typer av fridykare, och den nya donationen gör att de kan arbeta vidare.

− Vi mäter hur kroppens skyddssystem fungerar och hur mycket syre det är kvar i kroppen efter olika typer av dyk. Efter ett uppehåll under pandemin ser vi fram emot att göra nya labb- och fältstudier på området och jag är övertygad om att vi får fler intressanta resultat som kan förbättra säkerheten, säger Erika Schagatay.

Kontaktperson:
Erika Schagatay, professor i zoofysiologi vid Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, 070-532 14 23, erika.schagatay@miun.se

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-11-06