Klimatförändringarna i Asien ger nytt uppdrag för Mittuniversitetet

Fre 18 dec 2020 08:17

Risk- och krisforskningscentret RCR på Mittuniversitetet leder partners från sex olika länder i ett treårigt projekt som ska bidra till mer motståndskraftiga samhällen i Asien. Med klimatförändringarna i fokus ska samverkan mellan myndigheter, universitet och näringsliv stärkas.

Foto: Marcel Braendli, IStock.

Projektet har fått 10 miljoner kronor genom ERASMUS+ - programmet och startar i januari 2021.

– Det är ett mycket gott betyg till Mittuniversitetet och till vår risk- och krisforskning eftersom det är få projekt av den här typen som överhuvudtaget får finansiering och än färre som koordineras av ett svenskt lärosäte. Konkurrensen är knivskarp och det här är en fjäder i hatten för vår strategi att bli mer konkurrenskraftiga internationellt, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Förutom Mittuniversitetet deltar universiteten i Lancashire och Huddersfield, Storbritannien, samt Tallins tekniska universitet, Estland. Nio asiatiska universitet ingår också i projektet – från Sri Lanka medverkar universiteten i Ruhuna, Sri Jayewardenepura och Peradeniya. Från Thailand deltar universiteten Chiang Mai, Naresuan och Mahasarakham och från Filippinerna medverkar Ateneo de Manila University, Phillipine Normal University och Malayan Colleges Laguna.

Projektet startar i januari 2021 och pågår till och med 2023. En stor del av arbetet under projektets första år kommer att handla om att kartlägga hur samverkan, entreprenörskap och innovation inom katastrofriskreducering går till idag i projektets partnerländer. Målet är att bygga upp kapacitet, kunskap och metoder som i förlängningen leder till att konsekvenserna för befolkningen av olika klimatrelaterade kriser blir lindrigare.

– Vi har lång erfarenhet av att forska kring samverkan i kris mellan myndigheter och andra organisationer och den centrala delen av projektet handlar om att bidra till att det arbetet utvecklas i den här regionen. Det är komplexa frågor, men målsättningen är att tillsammans hitta modeller och metoder som också kan användas i andra delar av världen, säger Evangelia Petridou, universitetslektor i statsvetenskap på Mittuniversitetet.

Kontaktpersoner:
Evangelia Petridou, lektor i statsvetenskap på Mittuniversitetet, evangelia.petridou@miun.se, 010-142 83 18
Jörgen Sparf, docent i sociologi på Mittuniversitetet, jorgen.sparf@miun.se, 010-142 82 76


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-03-01