Ny klimatstrategi ska minska utsläppen med tio procent per år

Ons 16 dec 2020 08:16

Vid årets sista styrelsemöte fastställde styrelsen för Mittuniversitetet den nya klimatstrategin. Där konstateras bland annat att energianvändningen ska minska och att digitala alternativ ska ersätta fysiska möten i större omfattning än tidigare för att minska resandet.

Exteriör Campus Sundsvall

− Styrelsen har beslutat att Mittuniversitetet ska minska sina utsläpp med tio procent per år fram till 2030, ett arbete som så klart kommer att kräva en mängd åtgärder. Universitetet har också en viktig och unik möjlighet att bidra till klimatomställningen på ett indirekt sätt – genom att påverka samhällsutvecklingen genom forskning, utbildning och samverkan, säger Peter Nygårds, styrelseordförande Mittuniversitetet.

Universitetets direkta klimatpåverkan ska minska genom att verksamheten ser över till exempel resor, avfallshantering, mat/servering, fastighetsbestånd och investeringar. Alla medarbetare ska erbjudas utbildning inom hållbar utveckling för att bidra till att minska sin klimatpåverkan och alla studenter ska få tillgång till studentnätverk för att engagera sig i frågor om hållbar utveckling och klimatomställningen. En viktig resurs i arbetet blir de två hållbarhetskoordinatorer som Mittuniversitetet anställde under 2019.

Till 2030 ska varje lärosäte som anslutit sig till Klimatramverket* ha genomfört åtgärder så att de ligger i linje med 1,5-gradersmålet. Det nationella målet är en reduktion av utsläppen med 7 % årligen. Mittuniversitetets klimatstrategi syftar till att universitetet ska bidra till att nå 1,5-gradersmålet till 2030. Det innebär en minskning av utsläppen med i snitt 10% per år.

Styrelsen har också fastställt verksamhetsplan och budget för 2021. I verksamhetsplanen ingår till exempel två nya förstudier där den ena rör hur Mittuniversitetet ska bli framtidens arbetsplats. Den andra förstudien gäller campusmiljöerna och hur de, tillsammans med fastighetsägare, campuskommuner, studentkårer och andra, kan göras mer levande och bidra till ökad attraktivitet för Mittuniversitetet och därmed även regionen.

Kontaktpersoner:                     
Peter Nygårds, styrelseordförande, 070-690 16 00
Anders Fällström, rektor, 010-142 86 40

*Om Klimatramverket:

Klimatramverket har tillkommit på initiativ av universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

Besök Mittuniversitetets sida för hållbar utveckling


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-10-14