Full pott för Mittuniversitetets ämneslärarprogram

Ons 19 feb 2020 10:33

Mittuniversitetets ämneslärarprogram bedöms hålla hög kvalité. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har granskat inriktningarna matematik, samhällskunskap och svenska och samtliga får positiva omdömen.

Exteriör Campus Sundsvall

– Det känns väldigt glädjande att UKÄs externa bedömare konstaterar att det arbete som vi genomför kopplat till ämneslärarprogrammet ger resultat. Det är ett viktigt program, inte minst utifrån de behov som finns runtom i vår region, säger Peter Degerman, vice dekan för lärarutbildningarna på Mittuniversitetet.

Universitetskanslersämbetets utvärdering omfattar utbildningar vid 27 universitet och högskolor. Totalt har 103 ämneslärarutbildningar för grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan granskats. Av dessa får 59 hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. För inriktningarna matematik, samhällskunskap och svenska ser resultaten ut så här:

·         Matematik: 9 utbildningar får hög kvalitet och 13 ifrågasatt kvalitet

·         Samhällskunskap: 16 utbildningar får hög kvalitet och 6 ifrågasatt kvalitet

·         Svenska: 13 utbildningar får hög kvalitet och 15 ifrågasatt kvalitet

Utbildningar med det samlade omdömet hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och dit räknas alltså Mittuniversitetet. Utvärderingen ingår i arbetet med att kvalitetsgranska lärarutbildningar vid samtliga universitet och högskolor som har examenstillstånd för lärarutbildningar. Bedömningar har gjorts av en stor bedömargrupp som består av ämnessakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter.

– Det här är ju en relativt nystartad utbildning vilket gör att beskedet ger oss ytterligare ett viktigt kvitto på att vi har utvecklat en högkvalitativ utbildning, säger Anna Olofsson, dekan vid humanvetenskapliga fakulteten.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ger studenterna möjlighet att på olika sätt kombinera två av ämnena svenska, samhällskunskap, historia, engelska, samhällskunskap och matematik. Förutom ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning på gymnasieskolor läser de också kurser i till exempel specialpedagogik, bedömning och betygssättning samt konflikthantering och ledarskap. Utbildningen bedrivs som campusförlagd utbildning i Sundsvall med 100% studietakt.

Notering: UKÄ har även granskat inriktningarna bild, dans, idrott och hälsa samt musik, men här berörs inte Mittuniversitetet.

Här hittar du mer information om UKÄs granskning.

Kontaktpersoner:
Peter Degerman, vice dekan för lärarutbildningarna på Mittuniversitetet, 010-142 81 76, peter.degerman@miun.se
Anna Olofsson, dekan vid humanvetenskapliga fakulteten, 070-680 30 32, anna.olofsson@miun.se

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-02-19