Mittuniversitetet äskar 12 miljoner kronor till ett nationellt parasportcentrum

Tor 20 feb 2020 08:49

Mittuniversitetet vill att regeringen avsätter tolv miljoner kronor för att bygga upp ett nytt, nationellt kunskapscentrum för parasport. Det beslutades när universitetsstyrelsen fastställde budgetunderlaget för 2021-2023.

Hälsoscreening under Special Olympics
Mittuniversitetet arbetar med parasportfrågor på många plan. Nu senast under Special Olympics Invitational Games genom hälsokontroller av 400 personer med intellektuell funktionsnedsättning. Foto: Pelle Fredriksson, Mittuniversitetet.

− Vår forskning kring parasport är redan idag internationellt uppmärksammad och det finns ett starkt intresse för frågorna i regionen, såväl i Jämtland som i Västernorrland. Vi vill ta ett ökat ansvar inom området med fler forskningsprojekt, antingen specifikt kring parasport eller med ett bredare anslag kring idrott och hälsa, säger Anders Fällström, rektor.

I egenskap av Riksidrottsuniversitet med särskilt fokus på parasport inrättade Mittuniversitetet under 2019 en Idrottsakademi och inom ramen för den verksamheten tas nu nästa steg. Målsättningen är att parasport blir ett område för framgångsrik ämnesövergripande forskning och utbildning och att även nya samarbeten med externa parter regionalt, nationellt och internationellt kan startas.

− En sådan satsning skulle göra det möjligt för universitetet att agera starkare på egen hand inom området, men också fungera som länk till andra lärosäten för att på så vis bygga ett nationellt kunskapscentrum, säger Peter Nygårds, styrelseordförande, Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet har deltagit i ett brett samarbete med kommuner, region och länsstyrelse i Jämtlands län samt Parasportförbundet och Riksidrottsförbundet kring en ansökan till socialdepartementet om en sådan folkhälsosatsning, och menar att det vore av stort värde för utvecklingen mot ett hållbarare samhälle – regionalt, nationellt och globalt – om denna satsning kunde komma till stånd.

Mittuniversitetet var också partner till det nyligen genomförda Special Olympics Invitational Games i Östersund/Åre med särskilt fokus på hälsokontrollerna, Healthy Athletes, som genomfördes på campus Östersund. Där gavs närmare 400 personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att kontrollera syn, hörsel, fothälsa, munhälsa, fysiskt och psykiskt välmående och andra funktioner med hjälp av specialutbildade volontärer.

I Mittuniversitetets äskande till regeringen ryms en generell post på två miljoner kronor samt finansiering för en forskningsresurs på tio miljoner kronor.

− Vi vill bidra på de sätt vi kan för att samhället ska ta tillvara den positiva kraft för samhällsutvecklingen som människor med funktionsnedsättningar representerar, och bidra till förbättrade förutsättningar för såväl fysisk hälsa som starkare delaktighet och gemenskap i samhället, säger Anders Fällström.

Kontaktpersoner:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40, anders.fallstrom@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-02-20