Nytt projekt ska stärka personer med intellektuell funktionsnedsättning

Ons 05 feb 2020 14:39

I ett nytt projekt utvecklar forskare på Mittuniversitetet tillsammans med aktörer i friskvårdsbranschen träningsprogram som ska hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning att börja träna.

Hälsoscreening
Hälsokontrollerna under Special Olympics genomfördes tidigare i veckan. Nu tar Mittuniversitetets forskare ett steg till och lanserar ett nytt forskningsprojekt. Foto: Pelle Fredriksson, Mittuniversitetet.

− Det finns rapporter som visar att hälsoläget för personer med funktionsnedsättning är tio gånger sämre än för övriga befolkningen. Personer med intellektuell funktionsnedsättning når sällan den rekommenderade dagliga dosen av fysisk aktivitet och det här vill vi bidra till att förändra, säger Elisabeth Hansen, forskare vid Nationellt vintersportcentrum på Mittuniversitetet.

Forskning visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning har generellt högre BMI och löper större risk att drabbas av högt blodtryck och fetma. Det kan i sin tur leda till hjärt- och kärlsjukdomar, vilket skulle kunna motverkas med fysisk aktivitet. I det nya forskningsprojektet ska 50 vuxna män och kvinnor över 18 år medverka, 30 av dessa har en intellektuell funktionsnedsättning och bor på kommunala gruppboenden i Östersund. I projektet medverkar också 20 chefer och anställda på dessa gruppboenden samt tränare.

− Upplägget syftar till att träningen ska fungera i vardagen, det vill säga även efter projekttiden. Målet är att integrera träningen i kommunens verksamhet på boendet och på befintliga träningsanläggningar för att ge personer med intellektuell funktionsnedsättning bättre möjlighet att träffa nya människor och därigenom känna sig som en mer aktiv del av samhället, säger Magnus Zingmark, forskningsansvarig vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun.

Under tolv veckor kommer deltagarna träna tre 50-minuterspass per vecka. Träningen sker i samarbete med idrottsföreningen Friskis&Svettis och den digitala träningstjänsten MyMowo, men förhoppningen är också att knyta till sig fler lokala idrottsföreningar. Projektet inleds och avslutas med intervjuer och fysiska tester för att utvärdera de faktorer som påverkar fysisk aktivitet och hälsa.

− Det finns lika många sätt att träna som det finns människor. Vi utgår från att människan är byggd för rörelse och att vi mår bra när vi rör oss. Det är grunden i vår funktionella träningsidé. Vi har redan uppskattade träningspass som är anpassade för människor med intellektuell funktionsnedsättning. Genom projektet utvecklar vi våra träningsformer så att vi också kan erbjuda anpassad träning i cirkelgymmet, säger Christina Ravald, verksamhetsledare Friskis&Svettis Östersund.


Mittuniversitetets projektgrupp: Marie Ohlsson, Sanna Vikberg och Elisabeth Hansen.

Forskningsprojeket pågår till och med 2021 och träningsperioden planerar att genomföras kommande höst. Satsningen finansieras delvis genom samarbetsavtalet mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun.

− Special Olympics har bidragit till att samhället har satt fokus på den här gruppens hälsa och man kan absolut se det här projektet som en direkt effekt av det arbetet. Vi vill nu bidra till att långsiktigt lyfta de här frågorna, säger Marie Ohlsson, forskare vid Nationellt vintersportcentrum.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Hansen, forskare vid Nationellt vintersportcentrum, Mittuniversitetet, 010-142 88 72, elisabeth.hansen@miun.se
Marie Ohlsson, forskare vid Nationellt vintersportcentrum, Mittuniversitetet, 010-142 89 47, marie.ohlsson@miun.se

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-06-11