Trans- och queerfrågor i fokus i ny sommarkurs

Tor 20 feb 2020 13:34

Det ökade intresset för certifiering när det gäller kunskap i HBTQ-frågor har skapat ett ökat behov av fortbildning. Därför lanserar Mittuniversitetet en ny sommarkurs på distans.

Prideflagga mot blå himmel

− Vi ser, inte minst genom vår egen forskning, att det finns ett behov av mer kunskap om könsidentitet och könsuttryck hos yrkesgrupper som jobbar med människor. Det handlar om personal som möter människor i sårbara situationer, inom till exempel skolan, vården och socialtjänsten. Vi hoppas att den här kursen kan möta det behovet, säger Anna Olofsson, dekan Humanvetenskapliga fakulteten på Mittuniversitetet.

Efterfrågat utbildning och certifiering

Under de senaste åren har allt fler verksamheter efterfrågat utbildning och certifiering i frågor som rör HBTQ+. Dessa utbildningsinsatser kostar ofta pengar vilket gör att inte alla kan ta del av dem. Den nya universitetskursen genomförs på halvfart, som distanskurs, utan obligatoriska träffar och har ett särskilt fokus mot trans och queera frågor (T och Q i HBTQ+). Detta öppnar upp för att fler får möjlighet att lära sig om just könsidentitet och uttryck och den betydelse det har för arbetet i människobehandlande organisationer.

− Vi vill sätta de här frågorna i relation till risker för diskriminering och ojämlika livsvillkor. I kursen kommer vi därför reflektera kring möjliga förhållningssätt och strategier som kan användas för ett bra bemötande i den egna yrkesrollen, oavsett könsidentitet och uttryck hos den man möter, säger Sofia Smolle, kursansvarig.

Vänder sig till vård, socialtjänst och skola

Kursen ”Könsidentitet och uttryck i människobehandlande organisationer” vänder sig i första hand till de som arbetar, eller funderar på att arbeta, i till exempel vården, socialtjänsten eller skolan.
− Transpersoner löper en ökad risk att utsättas för kränkningar, våld eller hot om våld, i jämförelse med den övriga befolkningen. Därför är det viktigt att de personer som ska fungera som stöd känner sig trygga och bekväma med att hantera den här typen av frågor, säger Sofia Smolle.

Ansökan görs på www.antagning.se och den öppnar 20 februari och stänger 15 mars.

Mer information om kursen

Kontaktpersoner:
Sofia Smolle, kursansvarig, Institutionen för psykologi och socialt arbete, 010-142 88 40, sofia.smolle@miun.se
Anna Olofsson, dekan Humanvetenskapliga fakulteten, Mittuniversitetet, 070-680 30 32, anna.olofsson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-03-03