Tor 12 mar 2020 12:00

Efterfrågan på material av hög kvalitet med speciella egenskaper som t.ex. låg vikt och minskat nyttjande av jordens resurser ökar. Tatiana Danielsson presenterar i sin doktorsavhandling metoder för att räkna ut hur sådana material är beskaffade och då särskilt heterogena material. 

Tatiana Lobkova

 

Kompositmaterial och perforerade material är exempel på användbara heterogena material. Kompositmaterial är sammansättningar av olika typer av material som kan ha helt olika egenskaper och som när de blandas skapar ett material med nya egenskaper. I jakten på det perfekta materialet gäller det att kunna räkna ut hur stor andel av respektive material som behövs och hur de ska arrangeras. Perforerade material innehåller hål eller hålrum och kan även samtidigt vara kompositer och skapar liknande behov av beräkningar

Genom att tänka sig det heterogena materialet som finfördelat till en gräns där det utifrån betraktat framstår som ett homogent material går det att räkna ut hur materialet kommer att fungera. Tatianas metoder är utformade för att hantera ekvationer som uppkommer i en sådan process.

Tatiana Danielssons doktorsavhandling heter Further Investigations of Convergence Results for Homogenization Problems with Various Combinations of Scales. Hon disputerar den 16 mars kl. 13:00 i sal Q221 på Campus Östersund. Presentationen sker på engelska.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-03-12