Mittuniversitetet skjuter upp internationell konferens

Mån 02 mar 2020 11:58

Den internationella risk- och kriskonferensen NEEDS2020 som skulle ha arrangerats i Östersund nästa vecka skjuts upp och genomförs istället våren 2021.

Kopia av Ovalen Hitta pa bakgrundsbild

NEEDS är en årligen återkommande, ambulerande risk- och kriskonferens som samlar 100–200 forskare från Europa men även andra delar av världen. I år står Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum, RCR, som värd och konferensen skulle ha arrangerats 10–12 mars. NEEDS kommer nu istället att arrangeras i Östersund 23–25 mars 2021.

Beslutet att skjuta upp konferensen till nästa år är fattat utifrån de följdeffekter som Coronavirusets spridning för med sig.

− I nuläget bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för smittspridning i Sverige är låg*, men det mest ansvarsfulla vi kan göra idag är ändå att ge detta besked. Vårt beslut är inte fattat av oro utan av omsorg om de som berörs. Vi värnar om medarbetares och studenters arbetsmiljö och hälsa och i samma utsträckning vill vi så klart också värna de som planerar att resa in till oss, säger Anna Olofsson, dekan Humanvetenskapliga fakulteten på Mittuniversitetet.

Arrangörskommittén för NEEDS2020 har följt utvecklingen noga den senaste tiden och gör bedömningen att det finns en betydande risk för att ännu fler deltagare väljer att avstå eller tvingas avboka sig. Deltagaravgifterna till årets konferens återbetalas och planeringen inför nästa år inleds redan nu under våren.

− Vi har många medarbetare som har lagt ner ett stort arbete i planeringen av NEEDS2020. Även om beskedet att skjuta upp konferensen innebär en del merarbete för oss är vi väldigt glada för att vi ändå får stå värd nästa år. Egentligen skulle nästa års konferens ha arrangerats av universitetet i Köpenhamn, men de har varit väldigt förstående som låter oss ta över värdskapet för 2021, säger Anna Olofsson.

När det gäller övriga konferenser som arrangeras på Mittuniversitetet under vårterminen är inga generella beslut fattade.

− Varje konferens har unika förutsättningar varför beslut måste fattas i varje enskilt fall. Ledningen följer utvecklingen och har kontinuerliga avstämningar kring vilka åtgärder som behöver vidtas, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Kontaktpersoner:

Anna Olofsson, dekan Humanvetenskapliga fakulteten, Mittuniversitetet, 070-680 30 32, anna.olofsson@miun.se

* Folkhälsomyndigheten höjde risken för smittspridning från låg till måttlig strax efter att denna nyhet publicerats.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-06-20