Mittuniversitetet vidtar fler åtgärder med anledning av Coronaviruset

Ons 11 mar 2020 14:53

Mittuniversitetets krisledningsgrupp sammanträdde onsdag 11 mars med anledning av Coronaviruset.

Coronavirus

Universitetet följer rapporteringen från ansvariga myndigheter och agerar i enlighet med deras anvisningar. De nya beslut som fattades vid krisledningsgruppsmötet 11 mars är:

- Ej nödvändiga utrikesresor i tjänsten från och med nu och april månad ut ska ställas in.

- Då det gäller resor inom Sverige gäller tidigare rekommendation om att man bör ställa sig frågan om resan är nödvändig och om den går att ersätta med digitala alternativ.

- De som anordnar event eller tar emot besök på campus bör ta ställning till om de ska genomföras eller om de går att ersätta med digitala lösningar. Varje verksamhet får själv bedöma om man vill ställa in sitt arrangemang. Säkerhetschef Lennart Johansson bistår med stöd och råd.

- De utbildningar som har inresande distansstudenter rekommenderas att erbjuda föreläsningar och seminarier eller examinationer på distans. Det pågår löpande diskussioner mellan lärosätena, departement, UKÄ och CSN om vad vi har möjlighet att göra och hur det kommer att hanteras av respektive central myndighet.

- Imorgon torsdag hålls ett möte internt där Mittuniversitetet ska ta fram ett antal scenarier, möjliga lösningar och rutiner med fokus på detta. Mer information kommer så snart det är möjligt.

- Förvaltningen sätter in extra stöd för att hjälpa lärare med distansmöjligheter för sin undervisning. Förvaltningen prioriterar också om i sin verksamhet under en tidsperiod och tillsätter en arbetsgrupp som leds av säkerhetschef. Gruppen får i uppdrag att svara på frågor och vara ett stöd till verksamheten.

- En riskanalys kommer att genomföras tillsammans med skyddsombud och fackliga organisationer.

Den centrala krisledningen träffas dagligen och stämmer av läget för att vid behov uppdatera ställningstaganden och vidta åtgärder. 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-06-20