Nya rutiner ska hjälpa studenter klara av sin VFU och praktik

Tor 19 mar 2020 14:11

Mittuniversitetet har tagit fram nya riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning och praktik för att hantera effekterna av spridningen av Covid-19. Målsättningen är att samtliga studenter ska kunna genomföra även dessa delar av sin utbildning.

Studenter, Sundsvall, utomhus

− Vår personal, våra studenter och vår verksamhet ställs inför utmaningar som vi aldrig tidigare tvingats hantera. Det ställer stora krav på oss, men vår inställning är att vi vill göra allt för att kunna garantera studenterna en fullvärdig utbildning som fortsatt håller hög kvalité, säger Anna Olofsson, dekan vid Fakulteten för humanvetenskap.

Med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Mittuniversitetets rekommendationer och riktlinjer för att minimera smittspridning av Covid-19 har Mittuniversitetet beslutat om följande riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik:

·         Verksamhetsförlagd utbildning/praktik fortgår som vanligt om studenten är frisk och inte har sjukdomssymptom, karantänbehov eller nedsatt immunförsvar.  

·         All verksamhetsförlagd utbildning/praktik utomlands ställs in.

·         Studenter som vistats utomlands under de senaste 14 dagarna vistats utomlands ska med omedelbar verkan avstå från verksamhetsförlagd utbildning/praktik i 14 dagar.

·         Studenter som har sjukdomssymtom, även lindriga symptom, såsom förkylning, torrhosta, feber eller andningsbesvär, eller nedsatt immunförsvar, eller bor tillsammans med någon som är sjuk ska stanna hemma från sin verksamhetsförlagda utbildning/praktikplats.

Information till berörda studenter skickas ut under torsdagen via program- och kursansvariga.

− Stoppet för utlandspraktik berör förvisso bara en handfull studenter, men generellt sett berör våra åtgärder flera hundra studenter på många olika program. Vi har till exempel 170 lärarstudenter och 90 sjuksköterskestudenter som ska genomföra sin VFU inom kort. Även socionomprogrammet, risk- och krishanteringsprogrammet, idrottsvetenskapliga programmet och flera andra utbildningar berörs. I många fall kommer det att krävas individuella lösningar och vi får acceptera att det kan krävas nya åtgärder längs vägen, säger Anna Olofsson.

I de nya riktlinjerna ingår också tillfälliga förändringar i regeltillämpningen. Institutioner kan vid behov göra avsteg från obligatoriska moment och sätt att examinera. De befintliga närvarokraven justeras så att närvaro på verksamhetsförlagd utbildning/praktik krävs i den omfattning att lärandemålen uppnås och kan examineras.

Om verksamhetsförlagd utbildning/praktik måste avbrytas i förtid på grund av Covid-19 måste det finnas en beredskap för att hantera detta och ordna verksamhetsförlagd utbildning/praktik vid annat tillfälle. Prefekter kommer också ha vissa möjligheter att ge dispens så att studenter inte hindras att gå vidare till senare kurs i programmet på grund av konsekvenser av Covid-19.

− Våra studenter kan så klart också drabbas om verksamheter där de ska ha sin verksamhetsförlagda utbildning övergår till distansarbete, väljer att stänga eller inte ta emot studenter. Situationen är inte på något sätt unik för vårt universitet, men vår ambition kommer hela tiden att vara att studenterna ska kunna genomföra och tillgodoräkna sig sin VFU, säger Anna Olofsson.

Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade genom kontakt med sin program- eller kursansvariga och på Mittuniversitetets hemsida: www.miun.se/corona

Kontaktperson:
Anna Olofsson, dekan vid Fakulteten för humanvetenskap på Mittuniversitetet, 070-680 30 32


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-08-20