Vårdpersonalens Corona-vardag i fokus i ny studie

Fre 20 mar 2020 08:29

I ett nytt forskningsprojekt kartläggs upplevelser av att arbeta inom vården under den första tiden för spridning av Coronaviruset i Sverige. Syftet med projektet är att analysera arbetssituationen för vårdpersonal under en pandemi.

handtvätt

 

− Vi kommer att fokusera på vårdpersonalens senaste arbetsdag. De intervjuer som vi genomför ska ge oss en detaljerad bild av vad som skett under de intervjuades senaste arbetsdag, hur den har upplevts och vilka situationer som uppstått. Utifrån deras unika berättelser är målet att kunna ge en bild av hur det är att arbeta inom vården under en pandemi, säger Erika Wall, docent i sociologi vid Mittuniversitetet

Datainsamlingen i projektet består av djupintervjuer med vårdpersonal i Sverige. Målet är att kunna intervjua ett 25-tal personer under de närmaste veckorna och under den timslånga telefonintervjun ställs olika arbetsrelaterade frågor.

− Samhället befinner sig i en väldigt speciell och utmanande situation där det rimligen finns mycket att lära för framtiden. I det läget har vi forskare ett ansvar för att fånga upp sådant som kan ge oss ge viktig kunskap, till exempel om vilka nya situationer vårdpersonalen beskriver att de möter under den första tiden med spridning av Coronaviruset i Sverige liksom hur de hanterar detta, säger Erika Wall.

Projektet leds av Erika Wall, docent i sociologi och universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet. Efter tio år inom sociologisk riskforskning, arbetar Erika nu med frågor som rör arbetsliv och hälsa. Forskningen finansieras av Mittuniversitetet.

− Vi kommer också att ge deltagarna möjlighet att berätta vad ansvariga myndigheter behöver känna till om deras arbetsvardag för att kunna ge bästa möjliga stöd. Det är helt frivilligt att delta, men jag hoppas att många ser värdet av att kunna bidra, säger Erika Wall.

De data som samlas in kommer att ligga till grund för forskning och publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Resultaten kommer också presenteras på andra sätt för att förmedla kunskap om vårdpersonals upplevelser av arbetssituationen under en pandemi.

Kontaktperson:
Erika Wall, docent i sociologi och universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, 010-142 85 92, erika.wall@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-12-29