8000 sms-enkäter i ny studie om Corona och resande

Tor 09 apr 2020 13:16

I spåren av den pågående pandemin har resandet minskat drastiskt. I en ny studie kommer forskningscentren ETOUR och RCR på Mittuniversitetet att kartlägga hur människors beteende kopplat till turism och resande förändrats.

Kvinna skickar sms.
I ett första skede skickas enkäten ut till 4000 slumpvis utvalda personer i Jämtlands och 4000 personer i Västernorrlands län. Foto: Mostphotos.

− Vi vill samla in data om människors beteende kopplat till turism under en period då Sverige utsätts för en unik samhällsstörning. Turism- och besöksnäringen står inför en av årets viktigare perioder, påsken, varför det är extra motiverat att genomföra enkäten just nu, säger Robert Pettersson, centrumledare vid turismforskningscentret ETOUR på Mittuniversitetet.

Studien genomförs som en sms-enkät, ett koncept som turismforskningscentret ETOUR testade med gott utfall i samband världsmästerskapen i alpint och skidskytte i Åre/Östersund vintern 2019. I ett första skede skickas enkäten ut till 4000 slumpvis utvalda personer i Jämtlands och 4000 personer i Västernorrlands län. SMS gör det möjligt att få en bred geografisk spridning och ett representativt urval.

− Förändringarna i denna kris sker snabbt och risken att människor inte kommer ihåg hur de upplevde situationen efter en tid är stor så därför väljer vi denna metod. Just nu fattas många beslut hos företag, befolkning, regioner och kommuner som påverkar turism- och besöksnäringens aktörer. Vi vill undersöka hur beslutsfattandet sker och vilka konsekvenser det får på kort och lång sikt när det är ont om tid att överväga varje beslut, säger Erna Danielsson, centrumledare vid Risk- och krisforskningscentret, RCR, på Mittuniversitetet.

Målsättningen är att den inledande studien sedan kan följas upp med fler studier för att mäta förändring över tid samt att utöka det geografiska området så att det omfattar hela Sverige.

I enkäten finns frågor om hur man ser på oron för att smittas av Coronaviruset om man själv väljer att resa, eller oron för att andra tar med sig smittan till hemorten, liksom frågor om hur människor påverkas av uteblivna evenemang.

− Vi vill också veta hur människor ser på konsekvenserna av rekommendationerna kring sitt planerade resande och om man väljer andra alternativ till resande. Avslutningsvis ställs några frågor om framtida resande, säger Robert Pettersson.

Kontaktpersoner:
Robert Pettersson, centrumledare vid turismforskningscentret ETOUR, robert.pettersson@miun.se, 070-511 69 72
Erna Danielsson, centrumledare vid Risk- och krisforskningscentret, RCR, erna.danielsson@miun.se, 010-142 81 32


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-10-09