Hotade svampar ska hjälpa oss förstå hur skogen ska skyddas

Tis 21 apr 2020 07:31

Mittuniversitetet får närmare 1.5 miljoner kronor av stiftelsen Skogssällskapet för att öka kunskapen om hur hotade arter kan påverka arbetet med att sköta och skydda skog.

Skog

− Vi vill öka kunskapen om hotade arter och hur känsliga de är för sådana åtgärder som när stora naturområden delas upp i mindre enheter som splittras av till exempel kalhyggen, så kallad fragmentering. Det gäller speciellt svårinventerade arter som lever i kortlivade miljöer, som till exempel svampar på döda träd, säger Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi vid Mittuniversitetet.

Nyligen fördelade stiftelsen Skogssällskapet 14,5 miljoner kronor till olika projekt inom tillämpad skogsforskning. Professor Bengt-Gunnar Jonssons projekt för att mäta effekt av fragmentering i tid och rum på förekomsten av rödlistade vedsvampar i skyddsvärda skogar beviljades närmare 1,5 miljoner kronor.

− Genom nya geografiska data om skogar som aldrig kalavverkats är det möjligt att identifiera ett urval av skyddsvärda skogar i olika landskapssammanhang. I dessa områden kommer vi, med molekylära metoder, analysera förekomsten av ett urval av ovanliga och hotade vedsvampar baserat på mycel från borrprover, säger Bengt-Gunnar Jonsson.

Projektet ska bidra till förståelsen kring så kallad funktionell grön infrastruktur och var i landskapet det är mest effektivt att utöka skyddet för skogen och var någonstans det är mest effektivt att restaurera skogsmiljöer.

− Ytterst handlar det om att ge underlag för prioritering av nya skyddade områden och var restaurering av naturvärden bör ske. Det handlar inte bara om den enskilda skogen utan det omgivande landskapet spelar också en roll, säger Bengt-Gunnar Jonsson.

Kontaktpersoner:                   
Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi vid Mittuniversitetet, telefon arbete: 010-142 89 41, e-postadress: bengt-gunnar.jonsson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-04-21