Unikt läge att skola om sig eller satsa på vidareutbildning

Tor 09 apr 2020 09:04

Möjligheten att vidareutbilda sig eller skola om sig har aldrig varit bättre. Med fler utbildningsplatser rustar Mittuniversitetet för att möta behovet av kompetensutveckling och utbildning i spåren av den pågående pandemin.

Studiesituation, C-huset Sundsvall

– Sök utbildningar – och gör det nu! Det är vårt viktigaste budskap och mer än någonsin bör man nu rusta sig genom högre utbildning för att bidra till att stärka konkurrenskraften hos näringsliv och övriga samhället. Universitetsstudier ger den som blivit varslad möjligheten att vässa sina chanser att konkurrera på en framtida arbetsmarknad, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet.

Regeringen har givit landets lärosäten ett utökat uppdrag för att mildra effekterna av pandemin. För Mittuniversitetet innebär det utökade uppdraget att det blir fler platser till sommarkurser och fler platser till basårsutbildningen. Basåret riktar sig till den som vill läsa en teknisk eller naturvetenskaplig universitetsutbildning, men som saknar delar av den behörighet som krävs.

Utbildningsdepartementet har ännu inte beslutat om den exakta fördelningen av antalet platser, men prognosen pekar på en rejäl ökning av antalet platser till sommarkurser, troligen 500-1200 platser.

– Det finns en utbildning för alla, oavsett vilket jobb man drömmer om eller vilken bransch man jobbar i. Jag vill ändå särskilt poängtera att vi har ett flertal kurser som bör vara attraktiva för den som arbetar med turism, en bransch som ser ut att drabbas hårt av effekterna av pandemin. Här kan en satsning på kompetensutveckling bli extra viktig, säger Anders Fällström.

Utöver olika kurser inom turismvetenskap finns även möjlighet att söka till kurser i kulturgeografi, biologi, elektroteknik, historia, litteraturvetenskap, statsvetenskap, pedagogik, religionsvetenskap och sociologi.

– Egentligen har ju ansökan till sommarkurserna stängt, men vi håller fortsatt ett 30-tal kurser öppna för sen anmälan där sena sökanden förvisso hamnar sist i kön, men ändå ges chans att konkurrera om platserna. När det gäller basåret kommer vi att justera den utbildningen så att den även kan erbjudas på distans, säger Kicki Strandh, kommunikationschef.

Tilldelningen av antalet platser till basåret beräknas innebära ungefär en 50%-ig ökning av antalet platser. Fler platser väntas dessutom tillkomma på andra utbildningar. 

– För den som har funderat på att göra något annat i livet är det kanske helt rätt tid att skola om sig, för den som älskar att fortbilda sig eller för den som vill prova på universitetsstudier har möjligheterna aldrig varit bättre. Det är utmanande och annorlunda tider vi lever i, men vi måste också våga se de möjligheter som erbjuds längs vägen, säger Anders Fällström.

Sista ansökningsdag till basåret är detsamma som till Mittuniversitetets övriga utbud för höstterminen 2020, det vill säga 15 april.

Här hittar du mer information om basåret – sista ansökningsdag 15 april.

Här hittar du mer information om vilka sommarkurser som är öppna för sen anmälan.

Här hittar du mer information om utbildningar som startar höstterminen 2020 – sista ansökningsdag 15 april.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-06-20