Beslut fattat kring utbytesstudenter höstterminen 2020

Mån 18 maj 2020 08:59

Mittuniversitetet har beslutat att inte anta några utbytesstudenter från partnerlärosäten inom samarbetsavtal under höstterminen 2020. Beslutet berör cirka 100 inresande studenter.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

– Vi bedömer att risken är påtaglig att en betydande andel av dessa ut- och inresande studenter inte kommer att kunna genomföra sina utbytesstudier under hösten. Vi ser också en stor risk för kostsamma konsekvenser för enskilda individer, såväl akademiskt som ekonomiskt, eftersom det är lång framförhållning i studenternas planering, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Beslutet är fattat utifrån den pågående coronapandemin och vilar på en sammantagen bedömning utifrån restriktioner som styr möjligheten för studenter att delta i utbyte, liksom den stora osäkerheten kring åtaganden och förväntningar i Mittuniversitetets samarbetsavtal. De studenter som berörs är informerade.

När det gäller studenter från Mittuniversitetet som planerar studier utomlands inom samarbetsavtal har de redan fått ett så kallat gynnande förvaltningsbeslut inför höstterminen 2020. Det är ett beslut som inte kan återkallas. Dessa studenter, cirka 50 stycken, får istället information om risker och möjliga konsekvenser kring ett eventuellt utbyte.

Beslutet omfattar inte internationella programstudenter utanför samarbetsavtal.

Kontaktpersoner:
Anders Fällström, rektor, 010-142 86 40, anders.fallstrom@miun.se 
Anna Lindahl, gruppledare International Relations Office, 010-142 78 13, anna.lindahl@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-08-19