Fyra nya hedersdoktorer vid Mittuniversitetet

Tis 19 maj 2020 08:51

Mittuniversitetet har utsett fyra nya hedersdoktorer – professor emerita Berit Lundman, professorerna Ola Harrysson och Ortwin Renn samt läraren och IT-inspiratören Karin Nygårds.

Berit Lundman, Ortwin Renn, Karin Nygårds och Ola Harrysson
Mittuniversitetets nya hedersdoktorer: professor emerita Berit Lundman, professor Ortwin Renn, IT-inspiratören Karin Nygårds samt professor Ola Harrysson.

Hedersdoktorerna utnämns som en uppskattning för framstående insatser inom något av Mittuniversitetets områden eller för den region där Mittuniversitetet verkar. Hedersdoktoratet innebär att de utsedda personerna kan titulera sig som doktor.

– Vi sätter ett stort värde i att, på detta sätt, kunna lyfta fram omvårdnads- och riskforskning, forskning som i dessa tider med Covid-19 pandemin är mer aktuella än någonsin. Vi gläds åt att två så framstående representanter för sina fält, Ortwin Renn och Berit Lundman, har tackat ja till sina utnämningar, säger Anna Olofsson, dekan, fakulteten för humanvetenskap.

– Såväl Karin Nygårds som Ola Harrysson är verksamma inom områden vars betydelse kommer att accentueras ytterligare de kommande åren. På olika sätt blir de också inspirationskällor för fakultetens forskning och utbildningar, säger Hans-Erik Nilsson, dekan, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Som en följd av den pågående pandemin skjuts årets akademiska högtid fram till hösten 2021 och de nya hedersdoktorerna installeras därför 8 oktober 2021 vid Akademisk högtid i Östersund.

– Vi vill ge alla medverkande bästa tänkbara inramning och väljer att flytta fram vår viktigaste högtid istället för att ersätta den med digitala alternativ. Förberedelsearbetet inför Akademisk högtid är omfattande och därför var det viktigt att fatta beslutet redan nu, säger Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Karin Nygårds är grundskollärare, inspiratör inom teknik och IT och en av grundarna till organisationen Geek Girl Mini. Föreningens mål är att öka andelen flickor i IT-branschen och öka flickors allmänbildning inom IT. Karin Nygårds har skrivit flera böcker inom området digitalisering för unga och har även utvecklat barnprogrammet Programmera Mera!. Genom att utse Karin Nygårds till hedersdoktor vill Mittuniversitetet lyfta fram och synliggöra vikten av engagerade lärare som kan inspirera till att vilja fortsätta lära. 

Ola Harrysson är professor vid North Carolina State University (NCSU), Raleigh, USA. Han är en av pionjärerna inom området additiv tillverkning med speciellt fokus på metall. Hans forskning har sedan tidigt 2000-tal varit världsledande och haft stor betydelse för den internationella utvecklingen inom additiv tillverkning. Ola Harrysson är en världsauktoritet inom området additiv tillverkning och genom att utse honom till hedersdoktor vill Mittuniversitetet lyfta fram hans betydelse för utvecklingen av additiv tillverkning i Sverige och internationellt.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för humanvetenskap

Berit Lundman är professor emerita i omvårdnad vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hon har bland annat varit verksam som sjuksköterska vid Sundsvalls sjukhus och vid Fou-center, Västernorrland . Berit Lundman är en uppskattad föreläsare och handledare inom universitetsutbildningar som deltagit i utvecklingen av forskningsmetoden kvalitativ innehållsanalys, både nationellt och internationellt. Berit Lundmans forskning har ett hälsobefrämjande perspektiv och rör framförallt upplevelsen av att åldras med fokus på ett gott åldrande och hon har haft stor betydelse för utvecklingen av omvårdnad, både inom utbildning och forskning.

Ortwin Renn är professor i teknikbedömning och miljösociologi, tillika vetenskaplig chef för IASS, Institute for Advanced Sustainability Studies, i Potsdam, Tyskland. Professor Renns huvudsakliga forskning vid IASS fokuserar på vilket sätt systemiska risker utgör ett hot för hållbar utveckling. Han har en betydande roll i utvecklingen av risk- och krisforskning och är allmänt ansedd som den främsta forskaren inom området i Europa idag. Ortwin Renn är en viktig samverkanspartner inom den pågående forskning vid Risk- och krisforskningscentret RCR och utnämningen innebär att Mittuniversitetet tar ytterligare ett steg för att etablera sig på den internationella arenan inom området risk- och krisforskning.

Kontaktperson kring Akademisk högtid:
Anders Fällström, rektor, 010-142 86 40, anders.fallstrom@miun.se

Kontaktpersoner kring hedersdoktorerna:
Hans-Erik Nilsson, dekan, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, 010-142 87 39, hans-erik.nilsson@miun.se
Anna Olofsson, dekan, fakulteten för humanvetenskap, 070-680 30 32, anna.olofsson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-05-19