Ny avhandling lyfter risker för återfall i partnervåld

Tor 14 maj 2020 08:13

I sin doktorsavhandling har Joakim Petersson analyserat ett omfattande material från polisen i Jämtland och Västernorrland med över 600 män som polisanmälts och genomgått en riskbedömning för partnervåld mot en kvinna.

Joakim Petersson
Joakim Petersson, doktorand i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet. Foto: Nilo Tayebi.

– Ett av de mest centrala resultaten i avhandlingen visar att de män som var våldsamma även mot andra personer hade fler riskfaktorer för återfall i partnervåld och de återföll också i dubbelt så stor utsträckning i nytt sådant våld, jämfört med de män som var våldsamma enbart mot sin partner, säger Joakim Petersson, doktorand i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet.

Utöver detta visade även resultaten på att majoriteten av alla män som återföll i nytt partnervåld, oavsett om de var generellt våldsamma eller inte, återföll inom tolv månader efter riskbedömningens genomförande.

En stor utmaning vad gäller mäns våld mot kvinnor är att kunna bedöma risken för att detta ska inträffa igen. I avhandlingen konstateras att mäns partnervåld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem där uppskattningsvis var tredje kvinna någon gång utsatts för sådant våld. Dessutom är återfall i partnervåld vanligt förekommande.

– Möjligheten att identifiera förövare som löper högst risk att återfalla i nytt partnervåld förbättras om hänsyn tas till om de är generellt eller icke generellt våldsamma. Det kan i slutändan bidra till ökade möjligheter för polisen och övriga samhället att reducera de höga återfallssiffrorna och därmed förhindra partnervåld mot kvinnor, säger Joakim Petersson.

Avhandlingen utgörs dels av en systematisk litteraturöversikt, dels av tre empiriska vetenskapliga studier. De empiriska studierna baseras på riskbedömningar utförda av polisen på misstänkta partnervåldsförövare. I avhandlingen analyseras ett material insamlat från polisen i Jämtland och Västernorrland, bestående av över 600 män som polisanmälts och genomgått en riskbedömning för partnervåld mot en kvinna som de har, eller har haft, en nära relation med.

Resultaten i avhandlingen indikerar också att ett gripande i samband med polisanmälan minskar risken för återfall i partnervåld bland de män som är våldsamma enbart mot sin partner.

Joakim Petersson försvarar sin avhandling "Identifying Risk for Recidivism among Partner Violent Men Reported to the Swedish Police" fredag 15 maj kl 10.00. Mer information om disputationen finns här: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/kalendarium/2020-5/disputation-i-halsovetenskap-joakim-petersson/

Avhandlingen hittar du här: http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1425844&dswid=9013

Kontaktperson:
Joakim Petersson, doktorand vid Institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet, 019-30 35 10, joakim.petersson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-05-14