Ny fiberteknik redo att kommersialiseras av branschen

Fre 15 maj 2020 14:06

Det treåriga forskningsprojektet Fiber kan bidra till att effektivisera fiberinstallationer. Bland resultaten märks en ny lösning där sensorer används för att digitalt kunna avläsa mängden fukt i den ledning där fibern ska dras.

Johan Siden
Små tvättsvampar blåses genom fiberledningen för att torka ur eventuell fukt till dess att ledningen anses torr. Foto: Sofia de Wall.

− När man installerar fiber blåser man små tvättsvampar genom fiberledningen för att torka ur eventuell fukt till dess att ledningen anses torr. Detta moment har tidigare krävt två installatörer, en vid vardera ända av fiberledningen, men vi har utvecklat en skål, utrustad med sensorer som fångar upp tvättsvampen och automatiskt mäter och förmedlar data om fuktighetsnivån i tvättsvampen. Det gör att detta arbete framöver kan skötas av en person och på så vis kan man dubblera effektiviteten i detta moment, säger Johan Sidén, docent vid Mittuniversitetet och projektledare för Fiber.

I projektet har forskarna samverkat med flera företag som arbetar med fiberinstallation och underhåll av fiberledningar, så kallade fiberdukter. Tillsammans har man också tagit fram en ny metod för att svetsa skarvar på ledningarna för att undvika problem där svetsningarna brister, vatten tränger in och fryser så att dukten spricker. Dessutom har forskarna och företagen utvecklat ett mätinstrument i form av en väldigt liten sond som karakteriserar ledningens böjar och ger en bra bild till installatören hur blåsningen av fibern ska planeras.


Johan Sidén, docent vid Mittuniversitetet och projektledare för Fiber. Foto: Sofia de Wall.

− Idag kan det hända att det finns brott eller för tvära vinklar på fiberledningarna som upptäcks först när fibern ska blåsas vilket försenar arbetet väsentligt. Genom att först kartlägga ledningen med en liten sond kan arbetet planeras på ett bättre sätt. Vårt projekt har visat att tekniken finns för att effektivisera fiberinstallationer på flera sätt. Nu är det upp till branschen att kommersialisera det, säger Johan Sidén.

Projektets övergripande mål har varit att genom ökad forskning och utveckling inom effektivisering av fiberinstallation och underhåll bidra till stärkt kompetens och på flera plan ökad tillväxt i regionen. Det sker genom utveckling av nya hållbara produkter som effektiviserar arbetet inom den bransch de deltagande företagen är aktiva och som minskar miljöpåverkan då det bland annat krävs färre transporter och timmar med grävmaskin. Med flertalet utrikesfödda projektdeltagare har projektet även integrerat internationell kompetens i regionen.

I projektet medverkar bland annat ServaNet som projektleder och driver utbyggnad av fiber i södra och mellersta Norrland.

− Det är väldigt spännande att vi i vår region har möjligheten att tillsammans med universitet och forskarvärlden få följa en idé till vad som kan bli en framtida produkt, en yta där forskningssfären möter den affärsmässiga sfären och som kan komma våra kunder till nytta. Den största vinsten för oss på ServaNet är att i efterhand kunna kartlägga slangar och dukter på ett effektivare sätt än idag då vi mäter in med GPS. Men över tid så förändras fiberlägen, andra aktörer behöver få in ny data. Det är både dyrt och tidskrävande att gräva fram ledningar. Så det här kan absolut bli en vinst för oss, säger Rasmus Flodin, som har varit med sedan starten av projektet och som ansvarade för strategisk nätplanering vid ServaNet när projektet begav sig.

Forskningsprojektet, som finansieras av EUs regionala fonder, startade 1 januari 2017 och avslutades den 30 april 2020. I projektets olika delar har Servanet, Eltel Networks och ICT education deltagit.

Kontaktpersoner:                   
Johan Sidén, docent vid Mittuniversitetet och projektledare för Fiber, Mittuniversitetet, 010-142 84 88, johan.siden@miun.se
Rasmus Flodin, ansvarig för strategisk nätplanering vid ServaNet, 070-190 11 09, rasmus.flodin@servanet.se

Logo

Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2023-03-06